Esvaint suspicàcies sobre el Consell de la Pagesia

Regidora d’Agricultura i Medi Ambient de l’Ajuntament de les Franqueses

Darrerament, han aparegut als mitjans de comunicació diversos articles d'opinió posant en dubte la funció i la transparència del Consell de la Pagesia de les Franqueses. En aquest sentit, des de l'Ajuntament i des de l'àrea que jo coordino, Agricultura i Medi Ambient, volem esvair suspicàcies, en la mida que sigui possible.

A finals del mes d'agost, una majoria representativa dels membres del Consell van demanar una sessió extraordinària amb un ordre del dia concret. Aquesta sessió se celebra el 4 d'octubre i sí, l'ordre del dia ha canviat. En rebre la sol·licitud de convocatòria es valoren els punts que es volen portar a la sessió, originalment en són 5, i es decideixen resumir en 3. Tots 3 porten per títol "informar", perquè tots 3 punts han estat debatuts i tornats a debatre en diverses sessions del Consell, perquè no hi ha més a debatre, només es pot informar de la situació de cada punt. Però algú ha volgut convertir una simple qüestió semàntica, en un tema polític. Vull creure, amb tota la bona fe, que ha estat un senzill error de desconeixement. El cas és que la font de la crítica i de l'opinió publicada als mitjans s'acaba d'estrenar en aquest òrgan i ho ha fet de manera fugissera. La seva presència en la primera sessió a la qual ha assistit ha durat tan poc que no ha tingut ni temps d'escoltar les explicacions del perquè dels canvis, ni de copsar la dinàmica de la sessió.

Per defecte, insisteixo que sense cap mala intenció, a les sessions s'informa, però aquest acte que, per defecte, podria ser una acció unidireccional, des de la presidència del Consell de la Pagesia, la interpretem com a la primera part de l'inici del debat. Per tant, totes aquelles inaccions de les quals se'ns acusa estan implícites i presents a cada sessió. Escoltem els membres del Consell i ens deixem assessorar, traslladem i fem nostres les propostes que s'hi fan, abans de fer quelcom que pugui afectar a la pagesia del municipi, n'informem i obrim debat per saber que en pensa el sector. Ho hem fet amb la modificació del PGOU, amb l'Ordenança de Tinença d'Animals i amb el manteniment de camins (punts principals de l'ordre del dia original de la sessió extraordinària i que també recull l'ordre del dia que finalment va anar a la sessió).

Per acabar, voldria dir que aquesta presidència no concep les àrees rurals com un decorat, res més lluny de la realitat. Les Franqueses no s'entén sense els camps, els conreus, les zones forestals i la gent que hi viu, les treballa i les cuida.

Edicions locals