El Consell de la Pagesia, convertit en un ninot

Regidora de Sal-CUP les Franqueses

El Consell de la Pagesia és “un òrgan consultiu que té per objectiu treballar per a la millora i promoció del sector agrícola i ramader del municipi”. Fa anys que això no es compleix. Feia anys que ni es reunia com cal.

En aquesta legislatura, primer amb el regidor Ganduxé i després amb la regidora Tena al capdavant, i arran de la nostra insistència, el novembre de 2021 se'n va convocar la primera reunió i el febrer de 2022, la segona –s’hauria de convocar cada dos mesos, segons el reglament. Se'l convoca per demanar-li opinió? No: se'l convoca per donar-li informació d'allò que a l'àrea li plau i convé, per poder dir que "ja ha passat" pel Consell de la Pagesia.

Ser informat de les decisions de l'Ajuntament que afecten el sector és una de les funcions del Consell de la Pagesia, però en té sis més, que no es compleixen: 1) assessorar el Ple (el Ple està obligat a demanar-li informe per tot allò que afecta directament o indirectament el sector), 2) col·laborar en la preparació i execució de la política agrària, ramadera i forestal del municipi, 3) traslladar les iniciatives i queixes del sector, 4) ser consultats abans d'elaborar normatives que puguin tenir una especial incidència en el sector, 5) promoure el respecte del medi ambient a partir de debats i 6) difondre de manera pública i accessible la feina que fa.

L'historial d'incompliments envers aquest sector és llarg. No s'ha convocat mai l'assemblea de titulars d'explotacions agrícoles i ramaderes prevista, no s'ha redactat el pla especial que havia de permetre desenvolupar el sector (compromís del 1997) i l'única proposta agrícola prevista per l'Ajuntament per a aquests quatre anys de mandat és un programa per convertir la mongeta del ganxet i la seva festa anual en un referent supramunicipal.

A final d'agost, representants pagesos demanen una sessió extraordinària del Consell de la Pagesia amb cinc punts, per valorar degudament 1) la modificació del PGOU pel tema dels parcs solars, 2) l'ordenança de tinença d'animals i 3) el manteniment de camins; 4) fer llista d'altres temes que preocupen i 5) convocar aquella assemblea anual. Què fa l'àrea? Deixa dos punts fora i, dels tres primers, diu que en lloc de valorar-los se'ls en donarà més informació i punt. En iniciar-se la sessió es demana reformular l'ordre del dia perquè es recuperi l'objectiu de la petició, la presidenta s'hi nega i una part dels assistents abandona la reunió.

Les àrees rurals no són un decorat o una zona d’esbarjo, i cal protegir-les de l’especulació. Ens abasteixen d'aliments i ens asseguren aire net i natura. Si cal cuidar-les d'una altra manera, parlem-ne i trobem plegats la millor manera de gestionar aquest bé comú, però avui qui en té cura són els pagesos i ramaders, i ens en queden ben pocs. Negar-los el dret d'argumentar per què això o allò és convenient o no és tractar-los com a ciutadans de segona. I menystenint-los a ells, l'Ajuntament ens menysté a tots.

Edicions locals