Salvem Corró d'Amunt, lluitem pel Vallès agrari

L'opinió dels lectors

La Vall del Carbonell és un dels darrers conjunts paisatgístics del patrimoni agroforestal de la plana del Vallès. Samalús, Corró d’Amunt i Marata, els tres pobles de la vall, són una excepcionalitat paisatgística que fins ara ha quedat al marge de la voracitat constructiva que ha desfigurat bona part de l’entorn comarcal. La seva singularitat en reclama la preservació.

Sense salvaguarda sabem el trist destí del Vallès. En els darrers 40 anys ha perdut aproximadament el 47% de la superfície dels espais naturals d’ús agrari. Per això urgeix preservar les darreres 19.000 hectàrees d’activitat agrícola, el que en resta de la plana vallesana abans que la urbanització dispersa, els polígons industrials i les infraestructures viàries la desfiguressin i ens privessin de sobirania alimentària.

El 2010 el Govern de Catalunya aprovava el PTMB (Pla territorial metropolità de Barcelona) on s’especificava el compromís legal d’impulsar la figura d’un Pla Director Urbanístic de la Plana agroforestal del Vallès. Passa que encara està pendent de desenvolupar aquesta figura d’ordenació al Vallès.

Fa 30 anys que es lluita per preservar aquests espais de les conseqüències d’un planejament territorial amb visió metropolitana. Des de la Campanya Contra el Quart Cinturó s’insisteix en la definició d’un nou model de mobilitat i d’un model territorial que faci possible la coexistència dels espais naturals, agrícoles i urbans del Vallès. Si tot forma part del mateix territori i, amb la pandèmia, hem comprovat que són els espais naturals els que donen qualitat a les ciutats i els pobles, com pot estar viu encara el Quart Cinturó? El seu objectiu, no ens enganyem, és fer possible la urbanització del territori, esquarterant les zones agràries encara avui resistents a l'especulació.

La urbanització del Sector C a Corró d’Amunt, que preveu construir pisos a on ara no n’hi ha, al nucli del poble, s’emmarca en aquest context. El Sector C és un malson del passat. Vol fer el que es feia fa 40 anys, un creixement urbanístic sobtat que duplicaria el nucli urbà i que n’amenaçaria la cohesió social. Considerem que no fa falta fer un creixement urbanístic nou que generi noves demandes d’equipaments i de serveis a la població i que comporti mobilitat obligada amb vehicle privat. Això justificaria el Quart Cinturó. Els creixements urbanístics de Les Franqueses s’han de fer on hi ha els serveis. .

Molts ajuntaments diuen no voler el Quart Cinturó, però ens l’apropen urbanitzant lluny dels serveis.
Des d'ADENC, conjuntament amb l’Agrària del Vallès, Unió de Pagesos i altres entitats com Salvem Corró d’Amunt, s’està treballant en un Pla Territorial Sectorial Agrari Específic del Vallès (PTSAEV). En aquest pla es preveu que cal delimitar els àmbits de conreu i oblidar els històrics creixements urbanístics que des dels anys 80 estan previstos. Aquest nou Pla hauria de garantir la base territorial dels espais naturals d’ús agrari i facilitar la viabilitat de les explotacions agràries amb l’objectiu de garantir el dret a la sobirania alimentària de proximitat i saludable.

La proposta del Pla és una oportunitat per ordenar el Vallès sense dependre de la tradicional priorització de la urbanització. La defensa de Salvem Corró d’Amunt és paradigma de la resistència d’un entorn singular, herència dels nostres avantpassats, que nosaltres custodiem i que ha de ser el futur dels que vindran.

ADENC i Salvem Corró

Edicions locals