Per què vam votar contra el Pla de Salut

Exregidora de Sal CUP Amunt a l'Ajuntament de les Franqueses (2019-22)

El govern de les Franqueses va portar a aprovació del ple un document que anomenen pla de salut, però que de fet no és pròpiament un pla. Conté una diagnosi, una priorització amb sis reptes i una proposta de funcionament, però no conté objectius específics, actuacions, temporització ni formes d’avaluació. El que es presenta com a pla de salut recull i endreça un seguit de dades estadístiques, els resultats d’una enquesta (a menys del 2% de la població) i de trobades amb diversos col·lectius, etc., però no deixa clar si les percepcions recollides s’han contrastat, contextualitzat i relativitzat per establir els reptes que es plantegen.

Alguns exemples: el recull de respostes a la pregunta “què resta salut?” esmenta un seguit de mancances pel que fa a la gent gran (falten espais de trobada, transport públic, teleassistència o servei d’àpats), però a l’apartat de reptes es prioritza millorar l’atenció mèdica, i no es parla de mesures per millorar l’autonomia, quan moltes de les mancances expressades es relacionen amb el fet que un augment de la dependència empitjora la salut en aquesta franja d’edat.

Es recull que som un “municipi amb una alta segregació escolar”, però al repte 2, “Promoure la cohesió social, cultural i comunitària”, ni tan sols s’esmenta el problema, que és un factor important de manca de cohesió social. Es recull la “insuficiència de beques per a facilitar la pràctica de l’esport”, però no es parla d’altres recursos per facilitar l’accés a l’esport o a activitats extraescolars, culturals, casals..., un altre factor que intervé, i molt, en la cohesió social.

Pel que fa als reptes, es diu que s’han establert d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible i el Pla de Salut de Catalunya, però no queda clar qui ha establert aquesta priorització ni amb quins criteris (si s’ha fet a partir de les aportacions de la ciutadania i sectors professionals o si hi ha intervingut el govern), entre altres coses perquè algunes qüestions fonamentals per afrontar determinats reptes (per exemple, les que hem esmentat amb relació a la cohesió social) no es tenen en consideració.

D’altra banda, quan en la presentació dels reptes, s’inclou la nota “L’equip de govern inclourà actuacions en matèria de reducció de sorolls, millora de la qualitat de l’aire [...]”, sembla més una promesa electoral que res més. No s’hi concreta quines actuacions, quins objectius específics i quins terminis es proposa el govern municipal per reduir els diferents tipus de contaminació que hi ha al municipi i que originen queixes veïnals des de fa temps.

En resum, el que es va presentar al ple era una diagnosi, però no pas un pla amb objectius específics avaluables i planificats en el temps. Per això hi vam votar en contra, no pas perquè creguem que no cal un pla de salut, sinó perquè el document que es votava era incomplet.

Edicions locals