Si la teva escola fos cooperativa

Presidents de les cooperatives Escola Ginebró (Llinars) i Escola Sant Gervasi (Mollet)

Aprenem i, per tant, esdevenim, des de la construcció de la pròpia experiència individual. Totes les persones tenim el dret poder descobrir el tresor que guardem dins al llarg d’aquest procés exploratori que anomenem vida.

L’escola no és només el contenidor d’una realitat acadèmica que ens han volgut fer creure. L’escola és un context de creixement personal i col·lectiu, i el context és l’eina més poderosa i determinant en la construcció vital. Quan l’escola esdevé un marc ric i vivencial que facilita un creixement saludable, cada persona pot desplegar lliurement tota la seva potencialitat, en el sentit més humanístic del terme i en l’assoliment de bons resultats acadèmics també.

A les escoles cooperatives es té plena consciència (i es manifesta quotidianament a través de l’acció) que en com acabarà determinant el què en benefici dels nostres alumnes. Som organitzacions autogestionades des de propietat col·lectiva, acostumats al diàleg, la democràcia i la participació. Quan diem que un mestre se sent una escola com a seva, des de les escoles cooperatives somriem lleugerament, identificats plenament amb aquest sentiment tan propi dels professionals amb voluntat de servei; els que hem triat comprometre’ns amb l’escola cooperativa la sentim com a nostra perquè realment ho és. Participem activament i de manera democràtica en la presa de les decisions que acabaran determinant com és el context que anem creant entre tots. El model cooperatiu determina absolutament el grau d’estima i d’implicació en un projecte pedagògic que forma part consubstancial de la nostra vida, i aquest és el millor exemple que poden rebre els nostres fills.

En l’acció pedagògica els recursos no són el més important, però sí necessaris. Per això, les escoles cooperatives del Vallès Oriental som cooperatives de treball associat sense afany de lucre. A la pràctica aquest fet acaba generant realitats tangibles. No en tenim prou amb l’optimització dels recursos com en qualsevol realitat empresarial que vulgui ser eficient. Anem més enllà i reinvertim qualsevol excedent que les nostres cooperatives puguin generar, sempre amb la finalitat que l’escola compti amb els millors recursos per garantir les oportunitats que els nostres alumnes es mereixen. Som ben conscients que estem gestionant un servei públic, i fer-ho des del model cooperatiu facilita moltíssim l’eficiència del sistema i la persecució de l’excel·lència.

Si la teva escola fos cooperativa coneixeries el poder del compromís de moltes persones juntes per fer que una escola que és per a tothom, esdevingui l’escola de cadascú.

Edicions locals