Individualisme, cooperativisme i futur

President del Consell Rector de la cooperativa Coop70

A Catalunya el cooperativisme ha estat la resposta per resoldre col·lectivament necessitats individuals. A Caldes de Montbui va néixer, ja fa molt de temps, la cooperativa Coop70.

Dins del cooperativisme representem una manera de fer les coses –des de les necessitats del consumidor–, perquè el cooperativisme es caracteritza pel funcionament de sistemes organitzatius diferents –sota els mateixos principis i valors–, segons l’activitat cooperativa. El cooperativisme és una eina organitzacional potencialment transformadora que la ciutadania pot utilitzar en la solució col·lectiva de les seves necessitats: de treball, de consum de béns o serveis i, fins i tot, de cooperació empresarial.

Què pot aportar el cooperativisme enmig d’una cultura que ha cultivat en excés l’individualisme? Tenim un món en canvi profund i això produeix una gran crisi. Aviat veurem formes noves de propietat perquè la tradicional genera una gran concentració, provoca desigualtats i és inaccessible per a moltes persones; el dret al treball existeix, però avui amb nivells d’atur i remuneracions que sovint no permeten una vida digna. Potser s’ha de tornar a definir què és valuós i què no ho és, què contribueix a desenvolupar la vida de les persones i què no; la propietat distribuïda, la democràcia interna –una persona, un vot– són característiques de les cooperatives i actualment molt necessàries; és la manera de fer front a l’adversitat i a la precarietat.

Tota aquesta evolució promourà nous models cooperatius i és un repte per a les que existim i disposem de capacitats per abordar el futur; ens hem de posar davant de les nostres arrels i analitzar perquè ens vam crear i quines són avui les necessitats de la societat, en definitiva de les persones del nostre entorn.

Edicions locals