Aclariments sobre el sistema foto-vermell

Regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès

El divendres 19 de gener aquest mitjà de comunicació va publicar un article amb el titular “El Suprem reafirma la nul·litat d’una multa del sistema foto-vermell com el de les Franqueses”. Si bé és cert que en el cos de la notícia s’han tingut en compte alguns aclariments que vam fer des de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, voldria destacar que aquest titular no s’ajusta a la realitat. En aquest sentit, doncs, cal fer alguns aclariments importants:
 
El Tribunal Suprem no ha emès cap sentència considerant nul·les les multes dels sistema del foto-vermell de Catarroja, sinó que ha inadmès a tràmit el recurs presentat per l’Ajuntament del municipi contra una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de València, que va anul·lar una sanció a una conductora. En aquest cas, el jutge va considerar que les càmeres havien d’estar sotmeses a control metrològic.
 
En el cas de Catarroja, com a les Franqueses del Vallès, hi ha hagut jutges que han emès resolucions en diferents sentits, la majoria a favor i algunes en contra. La intenció de l’Ajuntament d’aquest municipi valencià presentant aquest recurs de cassació era que el Tribunal Suprem establís un criteri general. En canvi, la seva inadmisió es basa en què no pot fixar un criteri genèric perquè existeixen diferents sistemes de foto-vermell. Per tant, un mateix criteri no seria vàlid per a tots els casos.
 
Des de l’Ajuntament de les Franqueses lamentem, una vegada més, que hi hagi sentències contradictòries en funció del Jutjat que les emet perquè és necessari un criteri únic i definitiu. En aquest sentit, recordem que el sistema instal·lat al nostre municipi està avalat per un informe del Centro Español de Metrologia (CEM) que assegura que el foto-vermell no necessita estar sotmès a control metrològic. Recordem que l’informe diu que “les espires magnètiques no fan servir la velocitat, que suposadament poguessin mesurar, amb finalitats sancionadores, ni registren ni conserven els resultats de les mesures efectuades. És a dir, no hi ha una raó que justifiqui la necessitat del seu control metrològic, ja que la seva finalitat és indicar al semàfor la presència d’un vehicle”.
 

Edicions locals