Els dispositius 'foto-rojo' dels semàfors

www.ramonfont.cat

Recentment (12.11.2015) el Tribunal Suprem acaba de dictar una sentència en la qual confirma l’anul·lació d’una sanció de trànsit per infracció greu, consistent en saltar-se un semàfor en vermell en un pas de vianants, interposada en funció de la imatge captada per un dispositiu foto-rojo a Donosti. Aquesta sentència avala les múltiples anteriors dictades en el mateix sentit, per diversos jutjats i tribunals d’instàncies inferiors.

L’Ajuntament de Donosti va recórrer la sentència d’instància que anul·lava una sanció imposada per la comissió de la infracció greu en matèria de trànsit, consistent a sobrepassar un semàfor en vermell, en aquest cas en un pas de vianants.

La prova de la infracció es va obtenir mitjançant el dispositiu denominat foto-rojo que va captar la imatge del vehicle en sobrepassar el semàfor en aquesta fase, constant en les actuacions la seqüència de deu fotografies. L’anomenat foto-rojo és un sistema de càmeres (normalment dues) que capten cada moviment que es produeix en el lloc cap on estan enfocades, que normalment sempre coincideixen amb semàfors col·locats en punts estratègics, i que controlen el lloc cada vegada que l’ambar es torna vermell. El sistema es basa, doncs, en la captació d’imatges abans i després del pas del semàfor.

En la sentència del TS es recull que el foto-rojo no està sotmès al control metrològic en els termes establerts per la Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia, pressupost per dotar de validesa probatòria a les imatges que capta, sent “exigible” que el dispositiu “quedi subjecte a control metrològic perquè les seves fotos tinguin valor probatori”.

A més, la sentència impugnada desacredita l’argumentació de l’Ajuntament en el sentit que el foto-rojo sí empra un paràmetre subjecte a mesurament, en concret, “el lapse de temps en què hi ha el semàfor en fase vermell”, el que va comportar que el litigiós se centrés a determinar si aquest lapse de temps té rellevància per a la prova de l’il·lícit o si, més aviat, aquest lapse de temps forma part del sistema d’activació i desactivació del dispositiu o si es tracta del tram de temps que se selecciona des d’una imatge captada per un sistema de vídeo, o dit d’una altra manera: “si la prova depèn de captar una imatge d’un vehicle sobrepassant un semàfor en fase vermella, el que no exigeix cap mesurament, o si aquesta prova depèn del temps en que s’activa el dispositiu o del temps se seleccionen imatges”.

Segons indica el TS, “és cert que el dispositiu fa constar hora i data, però la infracció i la integració del tipus, no depèn d’aquesta dada temporal: es comet per sobrepassar el semàfor en vermell, al marge del dia i hora. Aquesta dada certament té rellevància jurídica a efectes de la prescripció de la infracció, però una cosa és la constància del moment de la infracció i una altra que la conducta, per a ser il·lícita, depengui del moment cronològic en què es realitza”.

Aquesta sentencia implica que la majoria de sancions (que són de l’ordre de centenars de milers) imposades per determinats ajuntaments (a la nostre comarca són famoses les de l’Ajuntament de les Franqueses) que utilitzen aquests dispositius que prenen una imatge quan un vehicle se salta el semàfor en vermell, poden ser il·legals.

Advocat jubilat. Soci de BCN Legal Group.

Edicions locals