Pla d'emergència per sequera a les Franqueses

Un ple extraordinari aquest dijous sotmetrà a votació el protocol que, entre d'altres, permetrà identificar els recursos hídrics del municipi

Societat

Pla d'emergència per sequera a les Franqueses
Pla d'emergència per sequera a les Franqueses

L'Ajuntament de les Franqueses ha convocat per avui, dijous (12 h), un ple municipal extraordinari i urgent per sotmetre a votació el pla d'emergència per situació de sequera, un protocol que compta amb l'aval de l'Agència Catalana de l'Aigua. El pla, obligat per a tots els municipis de més de 20.000 habitants, defineix mesures específiques en funció de l'escenari de sequera en què estigui cada municipi –prealerta, alerta, excepcionalitat i emergència–, unes mesures que poden arribar a incloure, entre d'altres, reduccions de pressió i, fins i tot, la suspensió temporal en la prestació del servei d'abastament.

A la pràctica, també, el pla d'emergència per situació de sequera ha de servir per identificar i quantificar els recursos hídrics i els consums d'aigua del municipi per actuar en un context de forta sequera com l'actual. Inclou també la creació d'un comitè de sequera format per un representant de cada partit polític del consistori, representants de la concessionària d'abastament d'aigua potable i els serveis tècnics municipals per fer seguiment de la seva aplicació en cas de necessitat.

El pla franquesí es va aprovar inicialment al març. Aleshores, els grups de l'oposició van criticar el retard en l'aprovació del protocol i van retreure al govern la seva "inacció" davant de fuites i pèrdues d'aigua importants, com la que es produïa a la riera Carbonell. Alhora, també criticaven que un dels principals consumidors d'aigua al municipi sigui justament el pavelló poliesportiu municipal. La regidora d'Obres i Serveis, Marta Sánchez, assumia el retard del pla i el justificava per qüestions d'organització interna. Alhora, també explicava que l'Ajuntament havia encarregat una auditoria per analitzar les possibles fuites i els principals consums d'aigua que hi ha al municipi.

Actualment, més de la meitat dels municipis catalans –entre els quals les Franqueses i Granollers– estan en estat d'excepcionalitat per sequera, i això implica algunes restriccions, com consumir menys de 230 litres d'aigua per habitant i dia i reduir al 40% l'ús d'aquest recurs per a reg agrícola. També es prohibeix l'ompliment de fonts ornamentals, regar zones verdes i jardins públics i privats amb aigua potable, el reg de gespa –excepte les superfícies destinades a la pràctica esportiva federada–, netejar amb aigua potable els carrers i el mobiliari urbà i eliminar amb aigua la pols i la matèria en suspensió a l'aire.

En granges, l'aigua potable queda limitada a l'abeurament de bestiar, i es permet la neteja de vehicles en establiments comercials especialitzats que tinguin sistemes de recirculació d'aigua. Finalment, l'ús d'aigua potable per omplir piscines queda limitat al reompliment parcial d'instal·lacions amb sistemes de recirculació d'aigua.

L'incompliment d'aquestes mesures pot ser sancionat amb multes de fins a 900 euros.

Edicions locals