Les Franqueses aprova un pla d'emergència per la sequera

El consistori inicia un període consultes preliminars per preparar una auditoria sobre el servei d'abastament d'aigua potable

Societat

El pantà de Vallforners, molt sec l'octubre passat
El pantà de Vallforners, molt sec l'octubre passat

Els vots de l'equip de govern (JxLF i PSC) van ser suficients per aprovar, en un ple extraordinari dijous, el pla d'emergència en situació de sequera per a les Franqueses, que ha de servir per identificar i quantificar els recursos hídrics i els consums d'aigua del municipi per actuar en un context de forta sequera com l'actual. El pla inclou també la creació d'un comitè de sequera format per un representant de cada partit polític del consistori, representants de la concessionària i els serveis tècnics municipals per fer seguiment de la seva aplicació en cas de necessitat.

Els grups de l'oposició van criticar el retard en l'aprovació del pla i van retreure al govern la seva inacció davant de fuites i pèrdues d'aigua importants, com la que es produeix a la riera Carbonell. Alhora, també criticaven que un dels principals consumidors d'aigua al municipi sigui justament el pavelló poliesportiu municipal. La regidora d'Obres i Serveis, Marta Sánchez, assumia el retard del pla i el justificava per qüestions d'organització interna. Alhora, també explicava que l'Ajuntament ha encarregat una auditoria per analitzar les possibles fuites i els principals consums d'aigua al municipi.

Auditoria del servei d'aigua

L'Ajuntament ha iniciat un període de consultes a empreses i entitats expertes per preparar una auditoria sobre el servei d'aigua al municipi. L'objectiu de la consulta és obtenir informació tècnica per elaborar correctament la licitació d'una auditoria sobre el subministrament d'aigua potable i definir més clarament les necessitats.

Pot participar en la consulta qualsevol operador econòmic del sector, des d'empreses que gestionen tot el cicle de l'aigua fins a entitats o associacions de defensa de la municipalització del servei. Aquesta prospecció ha de determinar, entre d'altres, la metodologia de treball recomanada; el preu raonable per l'execució del servei; el termini necessari per dur a terme el servei i els interlocutors necessaris per a la prestació del servei d'abastament d'aigua al municipi.

Els resultats d'aquestes consultes tècniques han de concretar-se en fórmules que satisfacin els interessos públics, sense que això comporti cap avantatge respecte de l'adjudicació del contracte per a les empreses participants. Posteriorment, l'òrgan de contractació, en el moment d'elaborar els plecs per licitar l'auditoria del servei d'aigua, haurà de tenir en compte els resultats de les consultes realitzades.

D'aquesta manera, l'Ajuntament de les Franqueses prepara el terreny per avaluar el servei d'abastament d'aigua al municipi abans no finalitzi la concessió, el març de 2027. Actualment, gestiona el servei l'empresa Agbar –antigament Sorea– arran d'un contracte subscrit el 1997 i prorrogat dues vegades.

Edicions locals