Un projecte preveu remuntar l'aigua depurada de Granollers per regar camps de Llerona

EL Consorci Besòs Tordera, l'ACA i l'Ajuntament de les Franqueses volen incrementar el cabal disponible per als pagesos

Societat

Un camp de mongetes del ganxet de Llerona
Un camp de mongetes del ganxet de Llerona

El Consorci del Besòs Tordera, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Ajuntament de les Franqueses treballen en un projecte per augmentar la capacitat d'aigua disponible per al regadiu als camps de Llerona. El projecte preveu remuntar aigua sobrant de la depuradora de Granollers fins a Llerona mitjançant una estació de bombeig i una canonada, de manera que els pagesos tinguin més disponibilitat d'aigua.

Actualment, els pagesos de Llerona utilitzen per regar l'aigua sobrant de l'estació depuradora de la Garriga, de la qual surten uns 3.000 metres cúbics diaris. D'aquesta aigua també se n'abasteix el camp de golf de la Garriga, i també cal garantir un cabal ecològic mínim al riu. Tot plegat fa que l'aigua de la depuradora de la Garriga sovint sigui insuficient per al regadiu, per exemple, dels camps de mongeta del ganxet.

La depuradora de Granollers, en canvi, que tracta les aigües residuals de municipis com les Franqueses, Canovelles i Granollers, expulsa uns 33.000 metres cúbics diaris d'aigua depurada, de manera que una part podria ser reaprofitada per a usos agrícoles. L'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, explica que diverses institucions treballen en el projecte, i que es buscaran fons europeus per poder finançar-lo. "Serà una manera de completar el cicle de l'aigua, reaprofitant l'aigua neta que surt de la depuradora de Granollers".

"Aquesta és una llarga reivindicació dels productors de mongeta del ganxet", diu Esteve Rodoreda, pagès de Llerona. "Això ens permetria regar les mongetes per aspersió, que seria la millor manera de fer-ho per obtenir millors resultats". Si tot va sobre el calendari previst, les obres podrien començar a finals de 2023.

Edicions locals