Els nivells de la qualitat de l'aire al polígon de Llerona, dins els límits permesos

S'ha realitzat un estudi puntual comparatiu dels nivells de partícules PM10, PM2,5 i PM1

Societat

Els nivells de la qualitat de l'aire al polígon de Llerona, dins els límits permesos
Els nivells de la qualitat de l'aire al polígon de Llerona, dins els límits permesos

L'Ajuntament de les Franqueses està fent des de fa un any el seguiment al polígon del Pla de Llerona tant pel que fa a les emissions acústiques com a la qualitat de l'aire. En aquest període s'han dut a terme diversos mesuraments. El darrer ha quantificat el nivell de partícules en suspensió a l'aire i s'ha fet aquesta primavera.

Aquests darrers mesuraments determinen que el nivell de partícules en suspensió està dins els límits i que, per tant, la qualitat de l'aire és bona. Les mostres s'han pres mitjançant un espectròmetre d'aerosols. Durant dos dies s'han fet diverses rondes de mesuraments en diferents punts del polígon del Pla de Llerona: al carrer de França, en dos punts de la Via Europa i del carrer d'Itàlia, i als carrers Portugal, Àustria i Bretanya.

Al mateix temps, s'ha instal·lat un altre espectròmetre al terrat de Can Ribas que serveix per obtenir valors de referència en les mateixes condicions atmosfèriques i poder fer comparatives de dades. Els dos espectròmetres han captat el nivell de partícules PM 1, PM 2,5 i PM 10, que poden ser de pols, cendra, sutge, partícules metàl·liques, ciment o pol·len amb un diàmetre de fins a 10 µm. L'existència d'aquests microsòl·lids a l'aire que respirem pot provenir de les emissions industrials i/o de la combustió de vehicles, però també estan condicionades per fenòmens atmosfèrics.

Anteriorment, a finals del 2021, es va fer una altra ronda de mesuraments, en aquest cas estàtics, que també van donar resultats per sota dels límits permesos.

L'Ajuntament recorda que les Franqueses està adherida a la Declaració de Sabadell, un document que compromet els ajuntaments signants a vetllar per la qualitat de l'aire als municipis amb mesures de planificació urbanística; de mobilitat i, de controls, prevenció i gestió de les emissions de contaminants atmosfèrics.

Edicions locals