Les Franqueses impulsa un pla d'acció per millorar la qualitat de l'aire

El pla, elaborat en col·laboració amb la Diputació, marcarà les estratègies i les accions a seguir els pròxims cinc anys

Societat

Les Franqueses impulsa un pla d'acció per millorar la qualitat de l'aire
Les Franqueses impulsa un pla d'acció per millorar la qualitat de l'aire

L'Ajuntament de les Franqueses ha iniciat l'elaboració d'un pla d'acció per millorar la qualitat de l'aire al municipi. La redacció del pla s'està desenvolupant en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i el seguiment de la Generalitat, ja que les Franqueses serà un dels primers municipis catalans que tindrà un pla adaptat a les directrius de la Taula per la Qualitat de l'Aire a Catalunya.

Tot i que tots els mesuraments i estudis realitzats fins ara sobre la qualitat de l'aire al municipi són positius, les Franqueses és un dels municipis catalans afectats directament per l'alta contaminació de l'àrea urbana de Barcelona. El corredor del Besòs, per les seves condicions atmosfèriques i orogràfiques, és receptor de la concentració de CO2 que es genera riu avall i que l'atmosfera no pot absorbir. Això fa de les Franqueses un bon candidat per tenir un protocol d'actuació de millora de la qualitat de l'aire i per treballar en mesures que afavoreixin conductes i accions més sostenibles i netes.

El pla d'acció per a la millora de la qualitat de l'aire calendaritzarà accions a 5 anys vista i treballarà a partir d'una diagnosi sobre les emissions dels polígons industrials; el nivell i el tipus de mobilitat; el planejament urbanístic i les actuacions previstes i, l'activitat agrícola. A partir d'aquestes dades s'estructuren les línies estratègiques i les accions que han de permetre mantenir o millorar la qualitat de l'aire de les Franqueses.

Edicions locals