Les Franqueses modifica el pla general per limitar la instal·lació de parcs solars en sòl agrícola

Amb la regulació proposada, que ha de validar la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en el termini d'un any, es protegeix el 72% del terme municipal

Societat

Les Franqueses modifica el pla general per limitar la instal·lació de parcs solars en sòl agrícola
Les Franqueses modifica el pla general per limitar la instal·lació de parcs solars en sòl agrícola

El ple de dijous de les Franqueses va aprovar iniciar els tràmits per modificar el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per regular la instal·lació d'energia solar fotovoltaica en sòl no urbanitzable. Paral·lelament, també es va aprovar la suspensió durant un any de la tramitació i de la concessió de noves llicències de parcs fotovoltaics, tret de les plaques solars per a autoconsum. Aquests 12 mesos de suspensió serviran per validar la modificació del PGOU i blindar el sòl no urbanitzable davant futurs projectes d'energies renovables.

Actualment, el PGOU només protegeix el 5% del territori de les Franqueses davant la instal·lació de grans parcs fotovoltaics. Són les 124 hectàrees properes al riu Congost incloses dins la Xarxa Natura 2000. A la resta del territori (urbà, agrícola i forestal) estan permeses aquestes infraestructures energètiques sense limitacions.

L’últim any, aprofitant una primera suspensió temporal de l'atorgament de llicències per a parcs fotovoltaics, l'Ajuntament ha treballat en la modificació del pla general per protegir bona part del territori agrícola i forestal. “Busquem tenir un model energètic compatible amb la preservació de la qualitat paisatgística, la promoció de l'activitat econòmica agrària, la protecció ambiental i de la biodiversitat i del patrimoni arquitectònic i cultural del municipi”, apunta l’equip de govern.

L'objectiu és que els parcs fotovoltaics només es puguin situar en zones urbanes, industrials, en àrees de serveis agrícoles i en sòl agrícola d'especial protecció I.

Restriccions

Segons la proposta de l’Ajuntament, es prioritzaran projectes compatibles amb l'activitat agrícola i ramadera i que no trenquin la connectivitat ecològica. La superfície màxima permesa serà de 10 ha, i la distància mínima entre parcs, de 1.000 metres. I no es permetran parcs solars en àrees amb hàbitats d'interès o amenaçats, en entorns fluvials i la seva àrea d'influència, en espais propers a equipaments preferents i comunitaris, a menys de 10 metres dels camins i a menys de 25 metres de rutes senyalitzades. Tampoc en zones d'arbres protegits ni on hi hagi construccions catalogades o espais amb patrimoni arqueològic.

Amb aquesta modificació del PGOU, que ha de validar la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en el termini d’un any, la protecció del territori davant projectes de parcs fotovoltaics abasta el 72% del terme municipal.

La proposta municipal i la moratòria en la concessió de llicències es va aprovar amb els vots de JxLF, PSC i IEC i Cs. Tot i el vot favorable, Imma Ortega (IEC) va reclamar una iniciativa per aprofitar les cobertes industrials i d’equipaments per produir energia solar. Sal-CUP va votar-hi en contra i va reclamar “defensar més els interessos estratègics del municipi”, i la regidora no adscrita Dolors Amaro es va abstenir i va demanar “més temps per estudiar la proposta”.

Edicions locals