La contractació juvenil assoleix els nivells més alts de l'última dècada

Les dones de menys de 24 anys tenen un salari mitjà de poc més de 12.000 euros bruts anuals

Economia

La contractació juvenil assoleix els nivells més alts de l'última dècada
La contractació juvenil assoleix els nivells més alts de l'última dècada

Coincidint amb l'Any Europeu de la Joventut, l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal ha elaborat un informe específic sobre aquest col·lectiu. De la població total de 415.789 persones que tenia el Vallès Oriental l'any passat, 62.485 tenien entre 16 i 29 anys. D'aquests, tres de cada quatre havien assolit estudis secundaris, de manera que, respecte a les generacions més adultes, hi ha menys població amb nivells d'estudis primaris. De fet, majoritàriament, la població menor de 30 anys té els estudis com a principal activitat.

En relació amb el mercat de treball, l'any passat es van formalitzar 147.121 contractes, dels quals el 43,7% corresponen a joves (64.337 contractes). Aquesta dada és la més elevada des del 2011, quan els contractes de la població de 16 a 29 anys suposaven el 40,7% del total, 3 punts per sota de la situació actual.

Pel que fa a l'atur, a la comarca es van registrar l'any passat 3.237 joves, uns 700 menys que l'any anterior (-18%), i va ser sobretot entre les noies que el descens va ser més pronunciat (-20%). Els darrers 5 anys l'atur juvenil ha oscil·lat sempre al voltant del 13% de la població total aturada, tot i que els mesos més durs de la pandèmia va créixer fins al 16%.

Pel que fa a la rotació laboral, els joves menors de 25 anys registren 2,48 contractes cada any, una dada que baixa a mesura que augmenta l'edat i que se situa per sobre de la mitjana del conjunt de la població (2,35).

Finalment, pel que fa als salaris, segons les dades de l'Enquesta d'estructura salarial del 2019, el guany anual mitjà creix amb l'edat, de manera que els joves de 16 a 29 anys són els que perceben salaris més baixos. Per exemple, les dones més joves (fins a 24 anys) cobren de mitjana 12.122 euros bruts anuals, amb una bretxa salarial del 13% respecte als homes. L'evolució dels darrers anys indica com des de la crisi del 2008 els salaris han anat descendint de manera generalitzada en tots els grups d'edat, sobretot per als grups menors de 34 anys.

Edicions locals