Els jutjats de Granollers cancel·len el deute de 283 consumidors en tres anys

Entre 2019 i 2021 s'han duplicat les sol·licituds de particulars i autònoms per acollir-se a la Llei de segona oportunitat i extingir crèdits

Economia

Els jutjats de Granollers cancel·len el deute de 283 consumidors en tres anys
Els jutjats de Granollers cancel·len el deute de 283 consumidors en tres anys

La crisi ocasionada per la pandèmia ha trasbalsat molts sectors productius i també l'economia de moltes famílies, fins al punt que, segons dades del Banc d'Espanya, el deute de les famílies supera avui els 2.000 milions d'euros. En l'àmbit empresarial, els deutes també se situen en nivells històricament alts a causa dels riscos que han hagut d'assumir amb aquesta crisi. Per a molts, els deutes persistents són una llosa que els impedeix de tirar endavant amb el dia a dia.

Per això el 2015 es va posar en marxa l'anomenada Llei de Segona Oportunitat, un mecanisme que permet a les persones sobreendeutades arribar a un acord de pagament d'acord amb les seves possibilitats. "Quan un autònom o un particular es veu atrapat entre un munt de factures que no pot pagar necessita oportunitats per poder tirar endavant", diu Anna Velayos, advocada especialitzada en cancel·lació de deutes amb despatx al carrer Francesc Tarafa.

De fet, darrerament s'ha disparat el nombre de particulars i empreses que han sol·licitat acollir-se a aquesta llei. L'any passat, només a la província de Barcelona, es van presentar 1.272 concursos de persones físiques empresàries i 1.184 de persones jurídiques (societats mercantils) i 2.095 concursos de persones naturals no empresàries (consumidors). Al conjunt de Catalunya es van iniciar 5.618 processos legals per extingir els seus deutes –un 30,4% més que l'any anterior comptant els concursos presentats als jutjats mercantils i de primera instància–.

Actualment, la cancel·lació dels deutes es pot aconseguir mitjançant un procés de mediació amb els creditors, en què pot acordar-se un pla de pagaments adequat als ingressos i despeses del sol·licitant. Aquesta opció sol ser interessant per als deutors que volen conservar algun dels seus béns, com per exemple un immoble.

Aquest és un sistema que darrerament ha pres molta força, ja que, entre d'altres, permet descarregar els jutjats d'expedients de liquidació de deutes. Malgrat això, si els creditors no accepten l'acord –com passa en gairebé tots els casos–, l'expedient es tramet al jutjat, on s'inicia un concurs consecutiu de creditors per saldar la insolvència amb la liquidació de part o tot el patrimoni. Alhora, al final d'aquesta fase també es pot sol·licitar l'extinció total o parcial dels deutes.

D'altra banda, en cas de no poder optar a la Llei de la Segona oportunitat per no reunir els requisits, també hi ha altres possibilitats per reduir els deutes, com "fer una dació en pagament, refinançar els deutes o afrontar les reclamacions judicials mitjançant acords", diu Velayos.

Al jutjat de Granollers s'han tramitat els darrers tres anys 283 peticions de consumidors d'exoneració de passiu insatisfet, és a dir, amb sol·licitud de cancel·lació del deute. Concretament, el 2019 van ser 72; el 2020 van ser 78; i el 2021 un total de 133. "Però en realitat són més, perquè les empreses i els autònoms del territori fan la tramitació d'aquests procediments als jutjats de Barcelona, ja que són aquests els que tenen competència per tirar endavant aquests processos", diu la lletrada Anna Velayos.

Al conjunt de Catalunya, 2.413 persones van iniciar el 2019 un procés legal per acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat, una xifra que el 2020 va arribar fins a les 4.254 persones.

Edicions locals