Gener, el mes més fred de l'any

Anticiclons amb calma i estabilitat

Observant el temps

Gener, el mes més fred de l'any
Gener, el mes més fred de l'any

Lina Aguasca, vallesana i gran aficionada a la meteorologia, apropa als lectors dels diaris Som* de forma mensual les imatges relacionades amb els fenòmens meteorològics més rellevants de cada mes. També la podeu seguir a les seves xarxes @meteosantfost.

El mes de gener és tradicionalment el més fred de l'any, marcat per l'estabilitat atmosfèrica i les altes pressions. Per aquestes dates i per les nostres latituds el més normal és tenir un anticicló que dona lloc a aquesta calma i estabilitat. Nits fredes i gèlides i temperatures suaus al migdia. Us haureu fixat que molts dies ens hem llevat amb gebre a la superfície de les plantes i d'altres objectes, com és el cas d'aquesta imatge del passeig fluvial del riu Besòs gebrat a Martorelles. La gelada és la disminució de la temperatura de l'aire a un valor igual o inferior al punt de congelació de l'aigua de 0 °C i és produïda per la sublimació inversa del vapor d'aigua sobre els objectes. Les gelades es presenten particularment les nits d'hivern i solen estar acompanyades d'una inversió tèrmica.

Hi ha diferents tipus de gelades: les gelades per advecció, que són les que tenen lloc quan arriben grans masses d'aire fred d'origen continental; i les gelades per radiació, que es produeixen per la pèrdua de calor del terra durant la nit.

De manera visual podem apreciar quan ha gelat en observar una capa blanca sobre la superfície de plantes i objectes. Perquè la gelada blanca es produeixi és indispensable que l'aire proper al fullatge i les flors tingui temperatures iguals o menors a 0 °C, d'aquesta manera, l'aire arriba a la temperatura del punt de rosada, ja que amb això hi ha condensació i immediatament el vapor d'aigua de l'aire passa a l'estat sòlid per formar gel. S'observen principalment als matins clars i sense vent.

Però hi ha també un altre tipus de gelada que és molt perjudicial per a les plantes i els cultius, la coneguda gelada negra. Es produeix quan l'aire té poc vapor d'aigua (humitat baixa) i la temperatura del punt de rosada és inferior a 0 °C; de manera que hi ha escassa condensació i nul·la formació de gel sobre plantes i objectes. L'endemà les plantes poden presentar una coloració negrosa, per la congelació de la saba.

Edicions locals