L'Ajuntament licita el nou vial d'accés a l'aparcament del futur Hospital ampliat

La infraestructura té un pressupost de prop d'un milió d'euros i s'ha d'executar en 4 mesos

Societat

L'Ajuntament licita el nou vial d'accés a l'aparcament del futur Hospital ampliat
L'Ajuntament licita el nou vial d'accés a l'aparcament del futur Hospital ampliat

Paral·lelament a les obres del nou edifici de l'Hospital General de Granollers que desenvolupa la Generalitat, l'Ajuntament de Granollers ha licitat el projecte constructiu del vial de connexió d'aquesta ampliació del complex sanitari, i que ha de respondre també al planejament del pla parcial del sector W pendent de desenvolupar. El nou vial és necessari perquè l'ampliació de l'Hospital ocupa terrenys de l'anterior accés i de l'aparcament i, per tant, cal una nova entrada a l'aparcament de pagament, que enllaçarà el carrer Francesc Ribas (antiga carretera de Cardedeu) –que es connectarà amb una rotonda– amb el complex hospitalari.

Els treballs tenen un pressupost previst de 980.644 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de 4 mesos. El nou vial tindrà una llargada de més de 220 metres i serà també el vial de connexió amb els carrers de la futura urbanització del sector W, arribant des de la carretera de Cardedeu, on hi haurà la rotonda, a l'altura del carrer Joan Lluís Vives. Aquesta serà una primera fase, que es completarà amb el desenvolupament del sector amb una xarxa urbana i la integració del vial en el futur nou parc comarcal previst al pla parcial.

El projecte preveu reconvertir el tram de carretera afectat en un carrer urbà, de manera que disposi de voreres als dos costats i carrils d'aparcament, en comptes dels d'acceleració. Això, però, es farà en una segona fase.

El nou vial serà de 17,5 metres d'amplada, asimètric pel que fa a la vorera, ja que la del costat de l'edifici hospitalari tindrà 5 metres –2,5 de pas de vianants i 2,5 de paviment tou per incloure-hi arbres i mobiliari urbà. En canvi, la vorera del costat del futur parc serà de 2,5 metres d'ample de paviment dur. La calçada tindrà dos carrils, un per sentit, de 3 metres d'amplada i dues franges d'aparcament en cordó, una a cada costat i 2 metres d'ample.

En aquesta primera fase, però, només es pavimentarà un vial de 6 metres i es prepararà perquè en el futur sigui fàcil ampliar el vial amb les voreres. Quan es faci la segona fase del projecte, fins al carrer del Terme al barri franquesí de Bellavista, es completarà la urbanització d'aquest primer tram. Tot plegat a l'espera del desenvolupament del sector W.

Pel que fa a la rotonda, es preveu que tingui un radi de 15 metres amb una calçada de 9 metres i una vorera exterior de 2. Pel costat del carrer Lluís Vives l'amplada es manté com actualment. Com en el cas de la resta de vial, per motius d'estalvi, en aquesta primera inversió urgent la vorera del costat muntanya no es construirà i s'acabarà en terres, a l'espera de la segona fase.

El projecte també inclou la xarxa de clavegueram a la zona, l'enllumenat i algunes canalitzacions de serveis, tenint en compte que en un futur es preveu que a la zona limítrofa amb les Franqueses s'hi construeixin habitatges.

Edicions locals