El ple aprova definitivament el catàleg de masies i cases rurals del municipi

IEC i Sal-CUP retreuen al govern que "no s'hagi parlat amb els propietaris" i que "no s'hagin tingut en compte les necessitats dels veïns"

Societat

El ple aprova definitivament el catàleg de masies i cases rurals del municipi
El ple aprova definitivament el catàleg de masies i cases rurals del municipi

El ple de l’Ajuntament de les Franqueses va aprovar, amb els vots a favor de JxLF, PSC i Cs i els vots en contra d’IEC i Sal-CUP, una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) associada al pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (PEM) per adaptar-lo a la legislació urbanística municipal. Segons el regidor d’Urbanisme, Jordi Ganduxé, l’objectiu és modificar en la normativa de sòl no urbanitzable “tot allò que pugui ser incompatible amb la preservació i protecció dels elements que hi ha en el catàleg”.

De fet, el mateix ple també va aprovar definitivament el text refós del pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, després d’haver estimat totalment 7 al·legacions i 8 més de manera parcial de les 39 que van presentar-se en el període d’exposició pública, i d’haver incorporat algunes esmenes que requeria la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.

Aquesta aprovació definitiva possibilitarà la concessió de reformes o llicències de canvi d’ús en les construccions incloses en el pla de masies –182 construccions de les 465 que han estat objecte d’estudi– d’acord amb els usos establerts en cada fitxa sense necessitat de tramitar un projecte d’actuació específica o un informe de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.

Per a la regidora d’IEC, Imma Ortega, “tot canvi d’ús en sòl no urbanitzable necessita un consens, i aquest debat no s’ha produït”, retreia al govern. “S’hauria d’haver parlat amb els afectats i els propietaris de les masies”. També apuntava que “no s’han tingut en compte els estudis de mobilitat necessaris”, fet que Ganduxé rebutjava. “El catàleg de masies no generarà conflictes ni problemes de mobilitat: justament es tracta de regular els usos de les moltes masies que hi ha a les Franqueses”, deia el regidor.

El portaveu de Cs, Amador Doncel, reclamava que el catàleg sigui una eina per potenciar el turisme rural i per donar una empenta econòmica al món agrari. “Cal preservar el medi rural i alhora el sector primari, les dues activitats s’han de conjugar sense trepitjar-se l’una a l’altra”, deia.

I Maria Forns, de Sal-CUP, assegurava que el catàleg era un “nyap”, fet amb “criteris poc clars i decisions contradictòries”. “Aquest catàleg no té res a veure amb l’agricultura; és totalment urbanocèntric aplicat al món rural”. I afegia: “no s’ha tingut en compte el valor social de les masies ni les necessitats reals dels veïns”.

Ganduxé, per la seva banda, insistia que el catàleg s’ha fet d’acord amb el valor arquitectònic, històric, paisatgístic, ambiental i social de les masies, i l’alcalde Colomé concloïa dient que tot el procés s’ha fet amb “objectivitat i rigor”.

Edicions locals