Les denúncies per violència de gènere van baixar durant el confinament, però es van disparar les trucades al telèfon d'assistència

Es presenta l’Estadística judicial sobre violència masclista al Vallès Oriental de 2020, elaborada per l’Observatori-Centre d’estudis del Consell Comarcal i l’Observatori de la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Granollers

Societat

Il·lustració de Pau Farell amb motiu del 25-N
Il·lustració de Pau Farell amb motiu del 25-N | Pau Farell

Al partit judicial de Granollers, que inclou 35 municipis, l'any 2020 es van registrar 661 denúncies per violència de gènere, pràcticament un 20% menys que les registrades el 2019, i fins i tot menys que el 2018. Aquest descens i canvi de tendència evidencia les dificultats que han patit moltes dones durant la pandèmia per allunyar-se dels seus agressors i accedir a serveis de suport.

De fet, el segon trimestre –coincidint amb l'època de confinament estricte– va ser quan menys denúncies es van fer. "El descens global de les xifres, en un context de pandèmia, els successius decrets d'estats d'alarma i les restriccions derivades del confinament poden haver tingut una translació directa en la caiguda del nombre de denúncies", alerten des de l'Observatori per la Igualtat de Gènere de Granollers i des de l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental, en l'estadística judicial sobre violència masclista que avui, dijous, es presentava a la sala Tarafa amb motiu del 25-N.

En canvi, pel que fa a les trucades al telèfon d’assistència, en els darrers anys s’ha detectat un creixement en el nombre de trucades, creixement que el segon trimestre de l’any 2020 s’ha fet més que evident: les trucades van créixer un 120% respecte a les trucades registrades el primer trimestre del 2020 (de 74 trucades es va passar a 169), coincidint amb els primers mesos de confinament. En el cas de les persones que truquen, el gran gruix de les dones agredides denuncien que l’agressor és la seva parella o exparella.

Sobre aquest aspecte ha reflexionat la consellera de Polítiques Socials i Igualtat del Consell Comarcal, Roser Colomé: “Les repercussions de la situació de confinament ha agreujat més encara la posició de vulnerabilitat de les dones en situació de violència masclista i dels seus fills i filles, i les ha exposat a un major risc de patir-la, i patir-la encara amb més silenci, a causa de l’aïllament social i la convivència contínua amb l’agressor. El context ha limitat també el possible accés a xarxes familiars, comunitàries i laborals que podrien oferir contenció i ajuda”, ha dit.

Per la seva part, la criminòloga i advocada penalista, Carla Vall, ha comentat que “la violència masclista té una capacitat extrema d’adaptació. Ni una pandèmia fa desaparèixer la violència”.

Per l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, “és la lluita per la dignitat, i no hi haurà dignitat mai sense igualtat i les desigualats són fonts de violència” i va afegir que “la violència masclista està profundament instal·lada a la nostra societat i cada dia ens sorprèn una societat que no avança com pertocaria en aquesta lluita contra la violència masclista”.

Menys denúncies també a Mossos

L'informe estadístic també indica que la majoria de denúncies les ha presentat directament la víctima (465), tot i que l'any passat van incrementar les presentades per intervenció directa de la policia (de 181 el 2019 a 196, que suposen gairebé el 30%). El document també adjunta dades dels Mossos d'Esquadra, que van rebre 584 denúncies al Vallès Oriental, un 10,4% menys que el 2019. Les denunciants tenien una edat mitjana de 36 anys.

Pel que fa a les renúncies a donar continuïtat al procés judicial, el 2020 als jutjats de Granollers se'n van produir 16, una xifra similar a la registrada l'any anterior. Les ràtios de casos en els quals la víctima s'acull al dret de no declarar (0,03), el partit judicial de Granollers es troba molt per sota de la mitjana provincial (0,11) i del conjunt del país (0,12).

Malgrat, però, aquest baix índex de dones que es fan enrere, la major part dels procediments judicials per violència de gènere al Vallès Oriental es resolen per sobreseïment, és a dir que no es descarta que s'hagi comès un delicte, però es considera que no hi ha indicis suficients per continuar el procés. A Granollers s'ha passat d'un 45,32% de casos sobreseguts el 2019 al 50,25% el 2020. En canvi, els procediments resolts per sentència són molt menors i al Vallès Oriental no superen el 8%. Amb tot, a Granollers han augmentat tant les absolutòries –de l’1,87 el 2019 al 2,74% el 2020– com les condemnatòries –del 3,24 al 4,73%–.

Nivell baix d'ordres de protecció

Tot i que des de 2018 les ordres de protecció dictades al Jutjat de Granollers van anar en augment –el 2017 se n'havien arribat a denegar més del 77%–, el 2020 s'ha produït un nou increment de les mesures denegades, que ha arribat al 60,4% dels 139 casos incoats –dels 25 partits catalans és el setè més restrictiu a l'hora d'imposar mesures de protecció a la possible víctima–, mentre que el 2019 es va denegar un 48%, una xifra més propera a la mitjana dels partits judicials catalans. A més, el conjunt d'ordres de protecció incoades al partit judicial granollerí han estat un 24,5% menys que l'any anterior, mentre que al conjunt de Catalunya la reducció ha estat d'un 15%. Aquestes mesures de protecció poden ser un ordre d'allunyament, la prohibició a l'agressor de residir al mateix domicili, la d'aproximar-se a la víctima i a altres persones, la prohibició de comunicació, i la suspensió de tinença d'armes. El 2020 al Vallès Oriental es van adoptar un total de 230 mesures de protecció, que van suposar el 7% del total de mesures adoptades a l’àmbit metropolità.

Edicions locals