Adjudicats els treballs per urbanitzar l'entorn de Can Garriga, a Corró d'Avall

Les obres s'han adjudicat per 1,7 milions a la UTE formada per Barnasfalt SA i Excavacions i Obres Públiques Requena SA

Societat

Bona part de les cases actuals del barri de Sant Tomàs seran enderrocades
Bona part de les cases actuals del barri de Sant Tomàs seran enderrocades

L’Ajuntament de les Franqueses ha adjudicat les obres d’urbanització del Sector R (Can Garriga) a la unió temporal d’empreses (UTE) formada per Barnasfalt SA i Excavacions i Obres Públiques Requena SA. El valor del contracte és d’1.743.303 euros (IVA inclòs), uns 500.000 euros menys que l’import màxim de licitació, que s’enfilava a 2.264.324 euros (IVA inclòs). La UTE vallesana va ser la seleccionada en obtenir la millor puntuació de les 15 ofertes rebudes per executar els treballs d’urbanització.

El contracte es va formalitzar el 28 de setembre, de manera que l’inici d’obres es preveu per als pròxims mesos. El termini d'execució serà de 8 mesos a comptar des de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. En el contracte s’estableix que les empreses adjudicatàries es comprometen a reduir el termini d’execució de les obres en 4 setmanes i a ampliar el termini de la garantia de l’obra durant 3 anys.

Els treballs preveuen urbanitzar els vials i els espais lliures definits al pla parcial del Sector R, a tocar del cementiri de Corró d’Avall. Està definit al nord pel carrer Joan Maragall, a sud per la casa Can Garriga i camps de conreu, a l’oest per l’avinguda Sagrera i a l’est per més camps de conreu. L’actuació també inclou les obres de sanejament i les instal·lacions de subministrament de l’electricitat.

D’altra banda, el traçat dels nous carrers afectarà diverses edificacions antigues, com tots els habitatges del barri de Sant Tomàs, un dipòsit d’aigua i altres cases aïllades, que seran enderrocades. El projecte preveu la conservació d’un molí catalogat, situat al sud del barri de Sant Tomàs.

Paral·lelament, l’Ajuntament també ha adjudicat a Proido Consultors SL el contracte de serveis de direcció facultativa i coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres d'urbanització del Sector R, per 50.094 euros, IVA inclòs –22.000 euros menys que l’import màxim de licitació–.

200 habitatges

El Sector R abasta un total 39.180 metres quadrats. D’aquests, 19.511 seran per a sostre residencial, que inclouran una zona residencial lliure, amb 16 habitatges unifamiliars aïllats, 24 habitatges adossats i 92 habitatges en edificis plurifamiliars, així com una altra zona per a habitatges de protecció oficial, amb 68 pisos.

També preveu destinar 13.721 metres quadrats a dues zones verdes i 7.800 metres a equipaments municipals, en els quals l’Ajuntament preveu construir un nou pavelló esportiu. La reparcel·lació del sector afecta 20 propietaris, entre els quals també hi ha l'Ajuntament.

El 2018, el ple de l’Ajuntament va aprovar una modificació del PGOU per ampliar la superfície d’aquest sector dels 39.000 metres actuals a més de 56.000, de manera que es requalificaven uns terrenys agrícoles entre el camí de la carena i la carretera de Cànoves per transformar-los en urbanitzables residencials. L’ampliació, impulsada pels mateixos propietaris, va ser rebutjada per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de manera que el projecte d’urbanització va haver de tornar al seu planejament original.

Edicions locals