IEC i Sal-CUP demanen conservar Can Giralt i convertir la nau en un equipament públic

L'edifici, redissenyat el 1936 com a mercat municipal, està afectat per la futura urbanització del Sector UA-21

Societat

Can Giralt, a Corró d'Avall, afectat per la futura urbanització del Sector UA-21
Can Giralt, a Corró d'Avall, afectat per la futura urbanització del Sector UA-21

IEC i Sal-CUP demanen a l’Ajuntament de les Franqueses que l’edifici de Can Giralt, conegut també com a Agroquímica, de Corró d’Avall, s’inclogui al Pla d’Especial Protecció del Patrimoni Arquitectònic del municipi. També que es documentin adequadament les característiques arquitectòniques de l’edifici i el seu estat actual, i que s’estableixin les mesures oportunes per garantir que no es malmeti, així com la valorització de l’edifici com a element del patrimoni de la memòria històrica durant el període de la Guerra Civil i que s’estudiï la possibilitat de convertir l’edifici en un equipament públic.

L’edifici, una nau de 600 metres quadrats situada a l’interior de l’illa formada per les carreteres de Ribes i de Cànoves i els carrers Mare de Déu de Montserrat i Sant Joaquim, va ser rehabilitat i adaptat com a mercat municipal l’any 1936. Des d’aleshores ha tingut diversos usos, públics i privats, i durant la Guerra Civil va servir com a magatzem i punt de distribució de productes de les col·lectivitzacions alimentàries i agrícoles.

Afectat per un pla urbanístic

Tot i que Can Giralt figura en l’Avanç del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric Arquitectònic de les Franqueses del 1985, on consta que es troba en “bon estat de conservació”, finalment no va ser inclòs al document definitiu del pla, de l’any 2000, i va quedar exclòs de protecció. Actualment l’edifici està afectat pel pla d’urbanització del Sector UA-21 i, segons el projecte vigent, no es preveu conservar-lo.

Per a IEC i Sal-CUP, l’Ajuntament ha de “vetllar per la salvaguarda dels elements que formen part del patrimoni històric, com a testimoni fonamental de la trajectòria i identitat dels nostres pobles, perquè constitueixen una herència insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures”.

Per això reclamen que l’edifici sigui recuperat, es faci compatible amb el desenvolupament urbanístic del Sector UA-21 i pugui esdevenir un equipament públic. “Protegir l’edifici i destinar-lo a ús públic permetria preservar un element important de la memòria històrica, reforçar el caràcter cívic de l’eix que uneix l’Ajuntament amb la plaça de l’Espolsada i atorgar més qualitat a l’espai públic i al seu entorn”, asseguren.

Edicions locals