Les Franqueses presenta al·legacions al traçat del desdoblament de la línia R3

Les discrepàncies afecten al tram de la línia que passa entre Can Santa Digna i els Gorcs

Societat

Un tram de l'R3 al seu pas per Llerona
Un tram de l'R3 al seu pas per Llerona

L'Ajuntament de les Franqueses ha presentat al·legacions al darrer projecte d'execució del desdoblament de la línia R3 al seu pas pel municipi, que afecta unes 300 finques de Corró d'Avall i Llerona. El projecte per millorar aquesta línia implica ampliar els terrenys que ocupa en tot el seu traçat municipi i, en cas de no disposar de prou terrenys, canviar el traçat en alguns punts concrets.

L'Ajuntament ja va presentar una primera llista d'al·legacions que van ser ateses per Adif. Tanmateix, les solucions que proposa l'ens gestor de les línies afecten, en algun punt del traçat terrenys adjacents qualificats de no urbanitzables i d'especial protecció.

Les al·legacions fan referència al tram de l'R3 al seu pas per la urbanització Els Gorcs. En concret, Adif proposa un traçat alternatiu per desdoblar l'R3 en aquest punt que afecta un espai qualificat de zona verda i d'equipaments al PGOU, proper a la masia de Can Santa Digna i limítrof amb terrenys classificats com a sòl no urbanitzable i d'especial protecció, amb 5 exemplars d'arbres d'especial interès, les 4 alzines i el roure de Can Rajol.

A la parcel·la d'equipaments municipals hi ha també un jaciment arqueològic protegit pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses.

Renovació de l'estació

El desdoblament de la línia R3, reivindicat des de fa anys pels municipis de la comarca, es farà en dos trams entre Parets del Vallès i la Garriga. Paral·lelament, també es remodelaran les estacions afectades en tot el tram. A l'estació de les Franqueses s’ampliarà la zona d’andanes fins a 210 metres de llargària i una amplada mínima de 3 metres.

Es conservaran els traçats de les vies 1 i 2, tot i que se'n renovaran les estructures. Les actuals vies 3 i 4, en canvi, s'aixecaran per deixar espai per al futur desdoblament de la línia. També desapareixeran els actuals passos a nivell entre andanes i es crearà un pas inferior amb escales i ascensors. També es tancarà l’accés a l’estació amb la instal·lació de torns per entrar-hi.

Les actuacions en la zona de vies i d’andanes també suposaran la desaparició de l’espai d’horts que transcorre paral·lel al carrer d’Anna Maria Mogas. A més, Adif s'ha compromès a deixar preparat un calaix soterrat que permetrà connectar les antigues casernes amb l’actual zona d’aparcament de l’estació. L’Ajuntament, posteriorment, habilitarà aquest calaix com a pas soterrat amb la construcció dels accessos a banda i banda i adequarà els elements de seguretat i la il·luminació.

Edicions locals