L'Ajuntament centralitza en una finestreta única tots els tràmits empresarials

Totes les gestions poden fer-se des d'aquest portal independentment de quina administració en sigui responsable

Economia

L'Ajuntament centralitza en una finestreta única tots els tràmits empresarials
L'Ajuntament centralitza en una finestreta única tots els tràmits empresarials

L'Ajuntament ha simplificat i centralitzat els tràmits que han de fer els empresaris del municipi a través d'una única plataforma, la FUEL. Es tracta d'una finestreta única empresarial que, des d'ara, esdevé el punt de referència únic per a empresaris, emprenedors i intermediaris per relacionar-se amb l'administració pública.

Des d'aquesta plataforma se centralitzen totes les gestions i els tràmits necessaris per desenvolupar l'activitat, independentment de quina administració sigui responsable de cada gestió. Així, s'hi poden omplir els formularis per demanar qualsevol tràmit, descarregar o omplir la documentació annexa i fer efectiva la demanda online o presencial.

Entre d'altres, s'hi poden fer les comunicacions prèvies ambientals; d'establiments fixos oberts al públic; d'espectacles públics i activitats recreatives; d'establiments no permanents desmuntables; de modificacions d'activitats i de classificació de l'activitat.

També s'hi poden fer declaracions responsables en matèria de salut alimentària; tramitar llicències ambientals o per a diferents tipus d'establiments, activitats i espectacles; fer sol·licituds d'informes urbanístics o comunicar obertures o canvis de titularitat d'activitats entre d'altres.

Es pot accedir a la finestreta única empresarial a través del web municipal: des de l'apartat de Serveis i tràmits, filtrant per Activitats; des de l'apartat Finestreta Única Empresarial del desplegable de l'apartat Ajuntament; des del bàner inferior del web municipal.

Edicions locals