Rehabilitades les façanes i els porxos del pati nord de l'Ajuntament

S'ha seguit el criteri de mínima intervenció respectant l'edifici històric

Societat

Rehabilitades les façanes i porxos del pati nord de l’Ajuntament
Rehabilitades les façanes i porxos del pati nord de l’Ajuntament

El procés de rehabilitació de les façanes i els porxos del pati nord de l'edifici modernista de l'Ajuntament han acabat aquest mes de juny. Per fer-ho s’ha disposat de la subvenció de 200.000 euros que la Diputació destina a edificis singulars i elements patrimonials i d'una subvenció de 55.792 euros de la Generalitat per a l’execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural.

Durant cinc mesos s'han netejat i consolidat els revestiments d'estuc i els tancaments d'obra vista; s'ha refet l'estuc i els enrajolats nous que no es podien conservar perquè el seu estat no era l’adient i s'ha restaurat la fusteria de portes i finestres malmeses per millorar l’estanquitat.

També s'ha reforçat l'estructura de bigues del porxo, s'ha fet un tractament contra l'oxidació i s'han repintat; s'ha impermeabilitzat la coberta dels porxos per les nombroses filtracions d'aigua que malmetien l'estructura de suport i s'ha refet la vorera perimetral de l'edifici per millorar la impermeabilització del mur de la façana.

Com que l'edifici de l'Ajuntament data de 1912 i està inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic des de l'any 2000, la intervenció s’ha fet seguint el principi de la mínima intervenció, és a dir, assumint com a natural la degradació del pas del temps d’alguns elements i evitant els tractaments que puguin agredir la integritat de l’edifici.

A més, la consolidació s’ha fet amb productes i mètodes que no alteren les propietats fisicoquímiques dels materials ni l’estètica de l’obra.

Diverses restauracions

La primera restauració de l'edifici es va fer els anys 1984 i 1985, quan es va transformar d'escola als usos actuals. L'any 2003 es van rehabilitar la façana principal i la tanca perimetral. El 2008 es va actuar en les façanes interiors de l'edifici central i el 2013 es van millorar les cobertes.

 

Edicions locals