Dues indústries de les Franqueses, a la llista negra en contaminació

Befesa, que fon restes d'alumini, i Derypol, fabricant de matèries plàstiques, acumulen anys de mals resultats en inspeccions ambientals

Societat

Dues empreses de les Franqueses, a la llista negra en contaminació
Dues empreses de les Franqueses, a la llista negra en contaminació

Les dues empreses amb incidència ambiental potencialment elevada inspeccionades l’any passat a les Franqueses pel Departament de Territori i Sostenibilitat van incomplir les condicions fixades en les autoritzacions ambientals de la Generalitat.

Així es desprèn dels expedients d’inspecció que recull anualment el govern català i que detallen les conclusions de les visites in situ a les empreses, en què es verifica el compliment de les normatives en matèria d’emissions a l’aire, aigua, residus, sòls, sorolls i vibracions, contaminació lumínica, etc.

Es tracta de Befesa Aluminio –situada al polígon Pla de Llerona i dedicada a transformar escòries d’alumini i ferralla en lingots–, i Derivados y Polímeros (Derypol), situada al polígon Congost, a tocar de Can Ribas, i fabricant de polímers. La primera suspèn en contaminació atmosfèrica i qualitat de sòl i aigües subterrànies, mentre que la segona ho fa en contaminació atmosfèrica, funcionament de les activitats, aspectes administratius i producció de residus.

Es dóna el cas que cap de les dues firmes tampoc no va superar els controls ambientals de la Generalitat en les inspeccions de 2015 i 2017. De fet, l'any passat, l'empresa Derypol assegurava que es tractava d'un problema puntual i instal·lava un tercer sistema de neteja de gasos per evitar la sortida de carboni orgànic volàtil.

Més enllà d’aquestes dues empreses, les Franqueses compta amb cinc indústries més amb incidència ambiental potencialment elevada, tot i que l’any passat no van ser inspeccionades. En el cas de Granollers les empreses amb aquest tipus de llicència són nou, de les quals se’n van inspeccionar dues, que sí que van complir les condicions d’autorització ambiental. Es tracta d’Evonik España y Portugal, situada a l’avinguda Sant Julià i dedicada a la fabricació de productes químics orgànics; i CRT Tega Enviland, situada al carrer Sabadell, un centre de recollida i transferència de residus.

Més de 40 inspeccions a la comarca

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha explicat que aquest any inspeccionarà 736 activitats econòmiques arreu de Catalunya –245 indústries, 78 activitats de gestió de residus, 32 dipòsits controlats de residus i 381 explotacions ramaderes–, una xifra que suposa gairebé la meitat de les 1.511 activitats autoritzades a Catalunya d’aquestes característiques. En el cas del Vallès Oriental, està previst que enguany s’inspeccionin 44 activitats –29 indústries, 11 instal·lacions de gestió de residus i 4 explotacions ramaderes–.

Els criteris per seleccionar les inspeccions es basen en una avaluació del seu risc a partir dels nivells i tipus d’emissions, la sensibilitat del medi local, el risc d’accident, l’historial de compliment de l’autorització, i la participació en el sistema de gestió ambiental de la Generalitat.

Segons Territori, les empreses que en les últimes inspeccions han acreditat un compliment satisfactori de l’autorització ambiental veuen reduïda la periodicitat de la inspecció, tot i que també es fan controls no programats per investigar denúncies, accidents i incidents o comprovar si s’han corregit els incompliments declarats en inspeccions anteriors.

Empreses cobertes pel pla d'inspecció

Les empreses cobertes en el pla d'inspecció ambiental integrada del període 2017-2019 a Granollers i les Franqueses són 16. Es tracta de les granollerines APC Europe, Evonik España y Portugal, Ferimet, Reenvas, A3 Aprofitament assessorament ambiental, CRT Tega Enviland, Amcor Flexibles España, Planta de Digestió Anaeròbica i Compostatge del Consorci de Residus i Gestión de Residuos Contaminantes; i les franquesines Befesa, Sandoz Industrial Products, Bioquim, Derypol, Pinsos Grau, Aleaciones Prealeaciones y Desoxidantes i Envases JC Guevara.

Edicions locals