El Pla de Barris permet la rehabilitació de set edificis més de Bellavista

La convocatòria de 2019 per a la rehabilitació d'edificis dins del Pla de Barris invertirà 225.756 euros

Societat

Un dels edificis que han participat en la convocatòria al passeig Andalusia
Un dels edificis que han participat en la convocatòria al passeig Andalusia

Aquest mes de setembre han començat les obres de rehabilitació dels elements comuns de set edificis de Bellavista, inclosos en la convocatòria 2019 d’ajuts del Pla de Barris. Enguany, l’import total de les subvencions atorgades a les finques beneficiàries ascendeix a un total de 225.756,84 euros.

L’objectiu dels ajuts a la rehabilitació és aconseguir l’adequació o la millora constructiva, estructural, funcional i d’habitabilitat dels edificis plurifamiliars de Bellavista d’ús residencial d’un mínim de planta baixa més dues plantes pis i amb una antiguitat superior als 25 anys.

Les obres de rehabilitació seran específiques per a cada edifici, tot i que, en general, l’actuació se centrarà en l’esmena de patologies estructurals, la rehabilitació de façanes posteriors, patis interiors i mitgeres, l’adequació de les instal·lacions comunitàries (aigua, gas, electricitat...), la rehabilitació de cobertes i terrasses, la retirada d’elements obsolets de fibrociment amb amiant, la millora de les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques l’adequació dels espais comuns de l’edifici (vestíbuls i escala) i la millora de l’eficiència energètica.

En aquesta convocatòria d’ajuts a la rehabilitació del Pla de Barris es van presentar 9 edificis, de les quals 2 no van adjuntar la documentació requerida i, per tant, van quedar-ne exclosos. Els edificis objecte de l’actuació es troben als carrers Aragó, Girona, Escala, Orient, Barcelona i el passeig Andalusia. Des de l’any 2014, un total de 38 edificis s’han beneficiat dels  ajuts a la rehabilitació de Pla de Barris de Bellavista, amb una subvenció global d’1,3 milions d'euros.

 

Edicions locals