Obres d'estalvi energètic a l'Escola Municipal de Música Claudi Arimany

Es tancarà el passadís de distribució que comunica amb les aules

Societat

Obres d'estalvi energètic a l'Escola Municipal de Música Claudi Arimany
Obres d'estalvi energètic a l'Escola Municipal de Música Claudi Arimany

L’Ajuntament de les Franqueses durà a terme, durant els mesos d’estiu, unes obres per millorar les instal·lacions de l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany. Es tracta d’uns treballs per millorar la seguretat i la funcionalitat de l’equipament i per millorar el confort i afavorir l’eficiència i l’estalvi energètic de l’equipament.

Els treballs preveuen el tancament del passadís de distribució que dóna accés a les aules de música, disposades en forma de claustre al voltant del pati. Actualment és un porxo destapat i exposat a les inclemències del temps, alhora que afecta l’aïllament de les aules per les pèrdues tèrmiques que hi ha cada cop que els alumnes entren i surten de classe.

El nou tancament serà de placa metàl·lica de zinc, seguint la mateixa línia del revestiment existent de les façanes, i incorporarà elements d’aïllament tèrmic i d’impermeabilització. L’actuació implicarà el desmuntatge de la coberta dels porxos i l’enderrocament de part del paviment de formigó per adaptar-ho a la nova distribució.

També està prevista l’obertura d’una finestra a la paret de secretaria que dóna a l’accés de la instal·lació, per tal que el personal d’administració del centre tingui un millor control de l’entrada i de la sortida dels alumnes.

L’actuació es completarà amb un nou sistema de climatització i ventilació i amb la instal·lació de noves lluminàries al nou passadís de distribució.

Les obres, que està previst que comencin l’última setmana de juny i que estiguin enllestides la primera setmana del curs, es van adjudicar a finals de maig a l’empresa Estructura y Obras La Roca SL per un import de 138.693 euros (IVA inclòs).

Edicions locals