El ple actualitza les bonificacions per accedir a alguns serveis

Les reduccions de preu poden ser del 20, el 40 o el 60% del preu en funció de la renda familiar anual i els membres de la unitat familiar

Societat, Política

L'Escola Municipal de Música Claudi Arimany és un dels serveis als quals es pot accedir amb bonificació
L'Escola Municipal de Música Claudi Arimany és un dels serveis als quals es pot accedir amb bonificació

El ple de l’Ajuntament va aprovar dijous per unanimitat la modificació de les ordenances fiscals de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i de preus públics per a l’exercici 2019.

Segons el regidor d'Hisenda, Ferran Jiménez, "les modificacions suposen actualitzar les bonificacions aplicades a les famílies per accedir a determinats serveis per raó de la seva capacitat econòmica". Les bonificacions, conegudes com a tarifació social, s’apliquen per accedir a l’escola de música, les llars d’infants, les activitats esportives extraescolars i les activitats de Can Font, així com per utilitzar les instal·lacions esportives i activitats esportives municipal.

Amb la modificació d’aquestes ordenances també s’actualitza el valor cadastral de l’habitatge i es determina el procediment de gestió de la bonificació, que pot ser del 20, el 40 o el 60% del preu en funció de la renda familiar anual i dels membres de la unitat familiar.

Per beneficiar-se d’aquestes bonificacions, a més, cal complir un seguit de requisits relacionats, per exemple, amb les propietats del sol·licitant o el valor cadastral de l’habitatge. El quadre de bonificacions actualitzat s'enviarà a totes les famílies del municipi susceptibles de beneficiar-se'n.

 

Edicions locals