L'Oficina Comarcal d'Habitatge va tramitar més de 3.000 expedients durant el 2018

En total va fer gairebé 7.900 atencions a veïns de la comarca, un 35% que l'any anterior

Societat

L’Oficina Comarcal d’Habitatge va tramitar més de 3.000 expedients durant el 2018
L’Oficina Comarcal d’Habitatge va tramitar més de 3.000 expedients durant el 2018

El Servei d’Habitatge del Vallès Oriental va augmentar, durant el 2018, un 35% l’atenció a les persones que necessiten tramitar alguna prestació, ajut, tramitació o assessorament en aquest àmbit. En total van ser 7.874 atencions i es van tramitar 3.107 expedients de tota la cartera de serveis d’habitatge. En aquest cas, respecte a l’any anterior, l’augment ha estat del 20%.

El volum més important de tramitacions dutes a terme per l’oficina ha estat en l’àmbit social, procedents de les diferents convocatòries de la Generalitat destinades a afrontar despeses de lloguer de l’habitatge habitual, o prestacions econòmiques d’especial urgència en casos de desnonament, impagament de quotes d’hipoteca o de lloguer, amb 1.734 sol·licituds.

Un cop justificats correctament tots els rebuts, el conjunt de sol·licitants percebran 2.548.990 € –un 11% més que l’any anterior i un 36,5% més que el 2016, quan es van començar a tramitar aquestes gestions a l’oficina–.

L’Oficina de l'Habitatge té l’objectiu facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans de la comarca. Entre d’altres, assessora en la compra d’habitatges; en els processos de desqualificació d’habitatges de protecció oficial, tant de promoció pública com privada; en la gestió de la renovació de préstecs d’habitatge i en la gestió d’ajuts al lloguer.

També fa inspeccions tècniques d’obres de rehabilitació, les quals s’han assessorat i tramitat; tramita les sol·licituds d’ajudes a la compra, desqualificació i renovació de préstecs d’habitatge i tramita les cèdules d’habitabilitat de nova ocupació i d’habitatge usat.

Edicions locals