La nova ordenança de civisme prohibeix fer volar drons al municipi

La nova normativa de convivència actualitza el text de 1996 i s'adapta a les noves realitats

Societat

La nova ordenança de civisme prohibeix fer volar drons al municipi
La nova ordenança de civisme prohibeix fer volar drons al municipi

El ple de l’Ajuntament va aprovar dijous, amb els vots a favor de PDeCAT, PSC i PP, l’abstenció de CpF i el vot contrari d’ILFC i ERC, l’actualització de l’ordenança municipal de civisme i convivència. L’objectiu és "aconseguir un marc de convivència social i de respecte mutu" a partir del foment de la cohesió social i les relacions respectuoses per tal que tots els veïns de les Franqueses puguin desenvolupar lliurement activitats de trobada, oci, circulació o esbarjo a l’espai públic.

El regidor de Pla de Barris i Seguretat Ciutadana, Joan Antoni Marín, explicava que la nova normativa, que actualitza un redactat del 1996, “recull noves realitats i posa al dia les sancions generades per falta de civisme”. L’ordenança regula una vintena de mesures per fomentar el civisme i la convivència, identifica els elements d’especial protecció, preveu les normes de conducta a l'espai públic, les mesures d’intervenció i les possibles sancions.

Els drets recollits en el text fan referència a garantir el gaudi dels espais públics en bon estat, amb respecte a l’entorn i a les altres persones, independentment de les seves creences o ideologia, i a ser atesos per l’administració en cas de patir conductes incíviques.

El deures es basen en el respecte a les normes de conducta i a la dignitat i llibertat d’acció dels ciutadans. L'ordenança preveu mesures per fomentar el civisme i les possibles sancions per a conductes que malmetin la convivència, previstes en tres nivells d’infracció: lleu (de 100 a 300 euros de sanció), greu (de 301 a 900 euros) i molt greu (de 901 a 1.800 euros). Sempre que sigui possible, deia Marín, "s’aplicaran mesures alternatives o paral·leles a la sanció econòmica", que només s’aplicarà si la mediació no aconsegueix solucionar el problema.

A més de les conductes que poden ser sancionades, l’ordenança de civisme i convivència ciutadana també determina la normativa pel que fa a l’eliminació de residus domèstics, a les restes de poda o als voluminosos, i marca els horaris per fer determinades activitats, com regar les plantes (de 21 a 8 h) o espolsar catifes i estovalles (de 22 a 7 h).

També dedica un apartat a la tinença d’animals de companyia, la manera de passejar-los pels espais públics, com s’han de tenir en masies i l’obligació dels propietaris de recollir els excrements –passa a ser una infracció greu– i netejar les miccions.

Pel que fa a les infraccions comeses pels menors, seran responsabilitat dels pares o tutors legals fins als 14 anys. També es vetllarà per detectar l’absentisme escolar i s’interposaran multes de fins a 300 euros quan l’absentisme es produeixi per negligència dels tutors dels menor. En la nova normativa queda pendent de desenvolupar, entre d’altres, la possibilitat de pagar les multes del sistema foto-vermell amb treballs per a la comunitat.

Conductes que poden ser sancionades

Entre d'altres, algunes de les conductes que poden ser sancionades són els atemptats contr ala dignitat de les persones per raons de gènere, orientació sexual, religió o raça i, en especial, les dirigides a persones grans, menors i discapacitats, així com també estarà especialment perseguit l’assetjament entre menors; la degradació visual de l'entorn urbà amb pintades, grafits, cartells i pancartes si la seva col·locació no ha estat prèviament autoritzada; i l'ús inadequat de l'espai públic per a jocs amb l’ús de patinets, pilotes o ginys elèctrics –l'ús de patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal quedarà regulat a l'ordenança de circulació–.

També estaran prohibides juguesques, mendicitat, consum de begudes alcohòliques al carrer, comerç ambulant i prestació de serveis no autoritzats; l'oferiment i demanda de serveis sexuals a la via pública, mantenir relacions sexuals, realitzar necessitats fisiològiques, anar despullat, accedir als equipaments públics amb vestimentes o accessoris que dificultin la identificació visual de la persona; les actituds vandàliques a l'espai públic i els espais naturals, com pujar als arbres, fer àpats fora de les zones senyalitzades, fer volar drons, abocar runa o banyar-se en rius i rieres; i increpar, molestar, acampar, utilitzar el mobiliari urbà per a usos diferents dels destinats, embrutar o deslluir l'espai públic.

"Massa restrictiva"

Tant ILFC com ERC, que van votar-hi en contra, consideren que l’ordenança té una visió "coercitiva i repressiva" del civisme. Àlex Vega, d’ILFC, apuntava com a exemple que “es criminalitzen les prostitutes, quan qui hauria de ser sancionat és el client”, mentre que Rosa Cassà, d’ERC, deia que “hi ha un risc de considerar la pobresa com a incivisme, gent que pateix vulnerabilitat social que pot ser considerada incívica”.

Àngel Profitós (ERC) demanava espais per penjar cartells i pancartes sense perill de ser sancionat, i Rafa Bernabé (ILFC), indicava que “més que preveure sancions el que cal és informar els veïns d’allò que es pot fer o no”, i afegia que “l’Ajuntament no té capacitat per sancionar tot el que està previst, de manera que les sancions seran sempre arbitràries”.

Joan Antoni Marín (PSC), recordava que l’objectiu “no és sancionar-ho tot, sinó que aquest serà l’últim recurs” i l’alcalde, Francesc Colomé, concloïa que “encara que hi hagi actes difícilment comprovables, cal regular-los”.

 

Edicions locals