Les Franqueses posa en marxa una comissió de nomenclàtor

L'òrgan, format per representants de cada grup municipal, avaluarà la denominació dels espais públics

Societat, Política

Les Franqueses posa en marxa una comissió de nomenclàtor
Les Franqueses posa en marxa una comissió de nomenclàtor

El ple de l’Ajuntament va aprovar dijous per unanimitat la posada en marxa de la comissió de nomenclàtor de les Franqueses del Vallès. Es tracta d’un òrgan col·legiat proposat per ERC el maig de l’any passat per tal d’assessorar i informar de les propostes de denominació de vies, espais i equipaments públics.

La comissió serà l’encarregada d’avaluar les propostes de denominació de vies, espais i equipaments públics i recollir les propostes de noms i informació sobre espais públics sense denominació, així com elaborar i mantenir un catàleg dels noms de les vies públiques, equipaments municipals i espais públics.

L’òrgan estarà presidit per l’alcalde, Francesc Colomé, i comptarà amb un representant de cada grup municipal com a vocals: Ferran Jiménez (PDeCAT-DC), Àlex Vega (ILFC), Juan Antonio Corchado (PSC), Àngel Profitós (ERC), Martha Edel (PP) i Francesc Torné (CpF).

També hi participarà el secretari de l’Ajuntament. La comissió dictaminarà els acords que la comissió tècnica prèviament hagi adoptat, la qual estarà formada per tècnics de via pública, d’urbanisme, de l’arxiu i de participació ciutadana. De fet, a la comissió de nomenclàtor podran assistir-hi, amb veu però sense vot, altres persones a petició de la presidència en atenció al seu interès o coneixements específics sobre el tema puntual a tractar.

La comissió es reunirà com a mínim un cop a l’any i sempre que la convoqui la presidència o quan ho sol·liciti una quarta part dels membres de la comissió, que prendran les decisions per consens i, quan no sigui possible, per votació. La comissió funcionarà a porta tancada, motiu pel qual ERC i ILFC van demanar durant el ple que “s’estudiï la manera d’obrir la comissió a la participació ciutadana”.

 

Edicions locals