El Pla de Barris a Bellavista es prolongarà dos anys

Així, els programes i projectes que se'n deriven es podran perllongar fins al 2010

Societat, Política

Imatge aèria de Bellavista
Imatge aèria de Bellavista | Ajuntament de les Franqueses

Les actuacions del Projecte d’Intervenció Integral del barri de Bellavista es podran executar fins l’any 2020, després que la Generalitat hagi concedit una ampliació de dos anys més per dur-les a terme.

En un principi el període acabava aquest any perquè, el 2016, el Govern de la Generalitat va accedir a una pròrroga de només dos anys per executar totes les actuacions. L’agost passat però, la Generalitat va ampliar el termini fins al 31 de desembre de 2020. Això implicarà haver d’adaptar el Pla Financer del projecte al nou termini d’execució.

L’ampliació ha estat celebrada pels grups a l’oposició, tot i que s’han mostrat crítics amb les actuacions del Pla de Barris. El regidor Àlex Vega (ILFC-E) ha lamentat que “més del 75% del pressupost s’hagi destinat a obres que no són una primera necessitat”. “Què s’ha fet en tema de convivència? Per promocionar el comerç local, combatre el racisme o gestionar els pisos buits? Hem d’actuar, més enllà de fer places boniques. Hem de millorar les vides dels veïns”, ha reclamat. Per la seva banda, Àngel Profitós (ERC-AC) ha demanat “incidir ens els temes de cohesió, perquè és un dels principals problemes que tenim a Bellavista”.

El regidor de Pla de Barris, Juan Antonio Marín, ha assegurat que les obres són “urbanisme social” i que projectes com la millora de la plaça d’Espanya o la futura remodelació de la plaça de l’Esbarjo contribueixen a “dignificar” el barri.

Iniciat el 2010

El Pla de Barris es va iniciar el 2010 després de la Generalitat decidís concedir una subvenció de 4.392.002,79 euros per a accions d’intervenció integral per a la millora de Bellavista. Aquesta subvenció cobria el 50% del total del projecte presentat per l’Ajuntament, que ascendia fins a 8.784.005,58 euros. El 50% del pressupost depèn de les aportacions municipals, ja sigui des de fons propis o cercant vies alternatives de finançament. Des d’aleshores, el pla s’ha prorrogat dues vegades i amb la propera ampliació, tindrà un recorregut total de 10 anys.

Fins a aquest estiu s’han desenvolupat a Bellavista diversos programes de cohesió social, de formació i inserció laboral, de mediació i suport a les comunitats de veïns o els d’ajuts a la rehabilitació d’edificis i realitzat actuacions com la urbanització del passeig d’Andalusia o de la plaça Espanya o la millora de la passera sobre la línia del tren del passatge Ponent amb la instal·lació de dos ascensors. Si concretem en xifres, des de 2010, s’han invertit 1.096.757 euros en ajuts a la rehabilitació. Aquest import s’ha repartit entre 33 finques i ha repercutit a 1.496 veïns. Pel que fa a la subvenció del programa Treball als barris, la inversió feta ha estat de 1.342.509 euros i ha suposat la creació de 161 plans d’ocupació. Un altre dels programes desplegats per Pla de Barris ha estat el Servei de suport, assessorament i mediació a les comunitats de veïns que, en els darrers 3 anys, ha donat servei a 2.524 usuaris.

Per tal d’acollir-se a aquesta ampliació i adaptar-se a les noves anualitats, s’ha presentat una adequació del pla financer en vigor. Aquest pla financer va ser aprovat el 2016 en un procés en el que van participar polítics, agents socials i tècnics on es van analitzar les 22 actuacions incloses en el Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista.

La possible pròrroga de Pla de Barris permetrà, segons ha indicat l'Ajuntament, donar continuïtat als programes i actuacions d'urbanització i millora de diverses places de Bellavista, entre elles la plaça de l’Esbarjo; l'obertura de noves convocatòries d’ajuts a la rehabilitació d’edificis; la creació d’un espai cívic i social a l’illa d’equipaments del carrer Rosselló; l'adequació diversos locals usos cívics i socials; la instal·lació i dinamització d’un punt d’accés a internet al nou espai cívic; el projecte d’un centre de dia per a la gent gran; la connexió per internet dels equipaments de Bellavista; la construcció d’un nou col·lector o dipòsit de tempesta i retenció d’aigües pluvials, i la continuïtat dels programes socials de suport i mediació a les comunitats de veïns; cohesió social, diversitat i convivència; dinamització comunitària, promoció de la xarxa associativa i participació ciutadana; foment del comerç de proximitat; formació i inserció laboral per a col·lectius vulnerables; Espai Familiar; la gestió del projecte d’intervenció integral i la construcció del pas soterrat per a vianants i bicicletes de doble connexió entre Bellavista i la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall.

 

Edicions locals