El segon trimestre de 2018 ha crescut el nombre d'assalariats i els autònoms s'han estancat

Els centres de treball a Granollers augmenten un 2% i a les Franqueses, un 4,5% respecte a l'any passat

Economia

Els llocs de treball durant el segon trimestre de 2018 al Vallès Oriental han incrementat en un 5,1% respecte al mateix període de l'any passat, segons les dades facilitades pel Consell Comarcal. Tant a Granollers –que lidera el creixement dels assalariats– com a les Franqueses l'augment està per sobre de la mitjana comarca.

De fet, en el cas de Granollers el creixement interanual de les persones assalariades és del 12,4%, ja que al segon trimestre de 2017 n'hi havia 24.233 mentre que al 2017 n'eren 27.243, de manera que hi ha 3.010 assalariats més que l'any passat. En canvi, els autònoms s'han estancat amb un mínim creixement del 0,2% –al 2017 n'hi havia 3.772 i al segon trimestre, 3.781.

En el cas de les Franqueses, enguany hi ha menys autònoms, en concret n'ha perdut 22 (-1,7%), de manera que s'ha passat de 1.313 a 1.291. De fet, és el municipi de la comarca on es troba la reducció més destacada. Amb tot, l'increment d'assalariats és més evident, ja que s'ha passat dels 7.036 de l'any passat als 7.520 del segon trimestre d'enguany, és a dir, 484 més (6,9%).

Segons l'informe del Consell Comarcal, l’increment interanual de l’ocupació localitzada al Vallès Oriental es produeix, en valors absoluts, gràcies al bon comportament de la indústria i els serveis. El sector serveis ha incrementat un 7,4% els assalariats i un 0,03% els autònoms. La indústria augmenta els assalariats en un 4,1% i ha registrat una disminució de 5 autònoms. D’altra banda, l’agricultura suma un 4,2% més de treballadors assalariats i un -2,3% menys d’autònoms. Per últim, la construcció incrementa de manera el nombre de llocs de treball assalariats (+10,8%), com també en el nombre d’autònoms (+0,6%).

Més centres de treball

El creixement d'assalariats s'equival amb un increment també dels centres de treball entre el segon trimestre de 2017 i 2018. A les Franqueses l'augment –d'un 4,5%– ha estat força significatiu, de manera que el municipi ha passat de tenir 734 empreses a 767 –33 més–. En el cas de Granollers d'augment ha estat d'un 2%, amb 50 empreses més el segon trimestre de 2018 –se n'han registrat 2.498–.

Edicions locals