L'Hospital de Granollers atendrà virtualment malalts crònics

La prova pilot del projecte Ghata s'iniciarà amb persones que pateixen insuficiència cardíaca

Societat

La presentació del Ghata a la jornada de la Xarxa d'Innovació en Salut
La presentació del Ghata a la jornada de la Xarxa d'Innovació en Salut | Hospital de Granollers

L'Hospital General de Granollers ha presentat el projecte Ghata, una iniciativa innovadora que té com a objectiu desenvolupar un model de serveis no presencials dins de la cartera assistencial del centre sanitari, de manera que es permeti el seguiment a distància de pacients amb malalties cròniques.

El Ghata es va donar a conèixer en el marc de la Xarxa d'Innovació en Salut a Catalunya (XISCAT), de la qual en forma part l’Hospital granollerí, el Parc Taulí i l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), i que va organitzar la jornada Reptes i oportunitats en el sector salut: col·laboració publico-privada, en què una vintena de representants d'hospitals de referència i empreses van compartir experiències i reptes en salut digital, medicina de precisió i impressió 3D.

Aquest projecte és fruit de l’evolució de l’aplicació mòbil Hospital Granollers que es va posar en marxa l’any 2014 i que ja compta amb més 9.000 usuaris. La plataforma consisteix en la incorporació de qüestionaris clínics que permeten fer un seguiment a distància dels pacients amb malalties cròniques, estalviant desplaçaments innecessaris a l’Hospital, millorant el control dels pacients –ja que s’augmenta la freqüència i seguiment dels mateixos–, alhora que permet als professionals mèdics optimitzar les agendes presencials de consultes externes i augmentar la personalització del procés assistencial.

El projecte GHATA s’iniciarà com a prova pilot en la insuficiència cardíaca, una malaltia crònica  en què està creixent la seva prevalença i complexitat, i que fa que les visites a consultes externes, urgències i reingressos hospitalaris siguin nombrosos. Per altra banda, hi ha experiències ja contrarestades de les aplicacions de telemedicina en aquesta patologia.

A través d'un telèfon intel·ligent o ordinador

El sistema que es presenta és un model senzill per als pacients, ja que no requereix la necessitat de cap dispositiu electrònic que no sigui un telèfon intel·ligent o un ordinador, el que facilita la seva utilització sobretot en pacients d’edat avançada. El pacient només ha d’omplir un qüestionari que li arriba a través de l’aplicació mòbil de l’Hospital. Els resultats són interpretats pels sistemes d’informació per tal de detectar si existeix una descompensació en la malaltia: en aquest cas, s’indicarà al pacient com ha de procedir i, en cas contrari, l’usuari rebrà un missatge motivador per continuar amb el mateix tractament.

Edicions locals