Visibilitzar el final de la vida

Editorial

La Unitat de Cures Pal·liatives de l'Hospital de Granollers commemora aquest cap de setmana els seus 25 anys de vida. Ha estat un servei que ha avançat en molt en minimitzar el dolor –no només físic– i en l'acompanyament en el final de la vida, no només a pacients, sinó també a familiars.

Sorprèn que aquest acompanyament no s'estengui transversalment a tots els pacients de l'hospital, tal com demanen els mateixos professionals, i com apunta el model de cures pal·liatives de Salut. També és xocant que, amb la tasca de coordinació que es fa amb els PADES –programa d'atenció domiciliària i equips de suport–, la majoria de persones optin per morir a l'hospital i no a casa, així com el percentatge minso de persones que fan testament vital.

Segurament perquè la mort és un dels darrers tabús de la nostra societat. Afrontar-la i tenir-la present, però, és inevitable. Serveis com la UCP ens hi ajuden i molt.

Edicions locals