Excés de residus electrònics

Editorial

En ple segle XXI, els electrodomèstics i dispositius electrònics ens faciliten la vida i la comunicació quotidiana, però un cop s'espatllen o decidim canviar-los per altres amb més prestacions es converteixen en uns residus molt complexos de gestionar, perquè sovint contenen materials i components que s’han de destriar i que poden ser perjudicials per al medi.

Això, i que aquest tipus de residus són cada vegada més habituals en el nostre entorn –entre d’altres perquè són aparells amb cicles de vida molt curts a causa dels avenços tecnològics i l’obsolescència programada–, fan que la seva correcta gestió sigui imprescindible per protegir el medi ambient i tendir a una economia circular, on la recuperació de productes i materials sigui una pràctica habitual.

Tot i que la recollida de residus electrònics creix any rere any –al Vallès Oriental ha crescut un 49,5% en només 5 anys–, es calcula que actualment es recuperen només 3 de cada 10 aparells electrònics. Cal fer-se a la idea que protegir el medi passa també per canviar els hàbits de consum i de recuperació quotidians.

Edicions locals