Autoresponsabilitat i factures

Editorial

L'Ajuntament de Granollers prepara un nou contracte de neteja i recollida de residus que serà de mitjà termini. El darrer, preveia 4 anys de concessió, mentre que el nou atorgarà el servei a una empresa per 10 anys. Aquest període més llarg ha de permetre desplegar canvis importants en el plantejament de la gestió dels residus, unes modificacions que han de tendir a incrementar la recollida selectiva i a reduir la generació d'escombraries.

La crisi climàtica i mediambiental fa temps que alerta d'un sistema insostenible, però no ha estat fins ara que algunes administracions s'han atrevit a impulsar mesures no sempre ben rebudes pels veïns i veïnes, cansats que se'ls responsabilitzi dels mals de la terra, mentre troben a faltar acords internacionals per aturar la destrucció del planeta.

Als 90 es va popularitzar la frase "els petits canvis són poderosos", una afirmació certa, però que cal puntualitzar: "petits canvis organitzats". I això és el que implica que la tecnologia s'apliqui a poder saber qui genera més o menys residus, i que el cost de la gestió d'aquests es repercuteixin en conseqüència –com en la factura de l'aigua, per exemple–.

És just que qui menys recicla i més embruta pagui més, així que la iniciativa ha estat celebrada per la resta de grups municipals –alguns ho reclamaven feia temps–. Caldrà veure com s'aplica i quan. I també si s'acompanya d'altres accions per minimitzar la generació de residus en àmbits fora de la llar.

Edicions locals