La salut mental, en semicrítics

Editorial

El Centre d'Atenció a la Salut Mental de Granollers, gestionat per la Fundació Benito Menni i vinculat a l'Hospital, va iniciar unes obres el 2018 per proveir-se d'un espai per a malalts subaguts –és a dir, d'aquells que necessiten una estada mitjana–, com qui necessita rehabilitació d'un mal físic. La nova àrea, però, encara no està preparada i aquest tipus de malalts mentals tenen com a centre de referència més proper Sant Boi de Llobregat. Fins a mitjan 2021 –si no es produeix un nou retard– no està previst que es puguin oferir aquestes 18 places de psiquiatria per a malalts subaguts.

Això que passa en l'àmbit de la salut mental seria impensable en el marc de les malalties físiques, per a les quals a la comarca es disposa d'equipaments sociosanitaris i àrees específiques de subaguts. Tot plegat demostra en quin paper les administracions han relegat la salut mental. Ara que fa anys que es lluita per eliminar l'estigma social de les persones malaltes, també és important reclamar els recursos tant per a l'atenció –lluny de ser universal– com per a la investigació. Tractar les malalties mentals com les físiques és la millor acció per desestigmatitzar-les.

Edicions locals