El riu no té fronteres

Editorial

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha cedit la gestió d’un tram del Congost als ajuntaments de Granollers, les Franqueses i Canovelles, en un projecte pilot que pretén garantir la protecció i el desenvolupament de l’ecosistema aquàtic del riu, a través d’una gestió coordinada des dels municipis.

De fet, sembla evident que les accions impulsades des del món local parteixen d’un grau de coneixement superior del territori i les seves necessitats, per la qual cosa, a priori, el conveni municipal amb l’ACA és una bona notícia. S’hi troba a faltar, però, la implicació de la resta d’administracions locals dels termes municipals per on passa el Congost.

Els rius no entenen de fronteres administratives i una gestió exemplar en un tram no és garantia d’èxit, si a la resta del cabal no es té la mateixa cura. Cal, doncs, que els tres ajuntaments signants esperonin la resta de municipis per aconseguir una actuació global a l’entorn fluvial que garanteixi l’èxit de la recuperació del riu.

Edicions locals