Rehabilitar vs construir

Editorial

La tímida recuperació de l’economia ha comportat una reactivació del sector de la construcció que no fa albirar gaires alegries, si es té en compte que el model que va portar a la crisi immobiliària s’està reproduint. L’auge de les grues i els maons és fàcil de repetir, mentre que les polítiques de rehabilitació d’edificis costen més de quallar.

I és que, fins i tot, les comunitats de propietaris es mostren poc preocupats per tenir cura dels habitatges, com demostra el fet que la inspecció tècnica d’edificis (ITE) no estigui passada per la majoria de les llars que hi estan obligades –i que moltes no aproven a la primera–.

El govern català ha convocat uns ajuts per a complir aquest requisit i, de fet, els municipis també estan desenvolupant actuacions per donar suport a la rehabilitació d’edificis. És evident que tant socialment com mediambientalment és més convenient rehabilitar que construir –malgrat el mercat tiri cap a un altre costat–.

Com recordava el govern granollerí dimarts, amb motiu de la presentació del nou projecte de Murs que Parlen, les intervencions urbanístiques –i artístiques– són també intervencions socials. Val la pena no oblidar-ho.

Edicions locals