Per què és important que separem els residus a casa?

El Govern recupera en una nova campanya sobre recollida selectiva de residus l'esperit de la que es va fer deu anys enrere, amb l'objectiu que la ciutadania separi més i millor

Contingut patrocinat, Aparador

Imatge de la planta de tractament de residus de Botarell, a Tarragona
Imatge de la planta de tractament de residus de Botarell, a Tarragona | GENERALITAT DE CATALUNYA

Envàs, on vas? Els sona veritat? Segur que en algun moment l’han cantat en tirar les escombraries al contenidor que toca. L’any 2011 la recollida selectiva a Catalunya es feia en un 40,6% del total de residus que generàvem. Deu anys després, l’any 2021, se separen correctament un 47% del total de residus que generem els catalans i les catalanes. Entremig, el Govern ha dut a terme campanyes tan recordades i efectives i d’impacte en el nostre dia a dia, com és el cas de la campanya ‘Envàs, on vas?’ De fet, aquest increment del gairebé un 7% segur que es deu, en gran mesura, a campanyes com aquesta.

Però la xifra del 47% és insuficient si ens fixem en els objectius de reciclatge de la Comissió Europea que són d’un 55% per l’any 2025, un 60% per l’any 2030 i un 65% en el 2035. Per tant hi ha marge per fer les coses millor. Amb aquest objectiu i amb l’efemèride dels 10 anys de la recordada campanya ‘Envàs, on vas?’, el Govern impulsa una altra campanya sota el claim “10 anys després, reciclem més”. Es pretén recuperar així l’esperit de fa 10 anys, però actualitzant els missatges i traslladar que, malgrat que les coses s’estan fent bé, encara hi ha recorregut per a fer-ho millor. Els continguts de la campanya fan un call to action als catalans i catalanes a separar correctament els diferents residus.

La separació en origen: clau pel tractament a l’arribada a planta
Per això la campanya també vol abordar conceptes clau importants en la gestió de residus. En concret i de forma molt imminent en la separació en origen. La separació en origen o recollida selectiva és la tasca que tots i totes fem a casa nostra, també els comerços, amb els residus que generem; és la separació d’aquests residus en cadascun dels cubells que tenim a casa per després dipositar-los al contenidor de la fracció corresponent.

A Catalunya la recollida selectiva ha passat en deu anys d'un 40,6% a un 47% del total de residus que es generen

Actualment, existeixen cinc fraccions en el sistema de recollida: els envasos de vidre, que van al contenidor verd; el paper i cartró, que va al contenidor blau; els envasos  lleugers, que col·loquialment coneixem com a plàstics, brics i llaunes, que van al contenidor groc; la matèria orgànica, que va al contenidor marró; i finalment el rebuig, tot aquell residu que no pot ser separat a les altres fraccions i el contenidor del qual és el gris. L’Agència de Residus de Catalunya posa a disposició de la ciutadania el web residuonvas.cat, una guia perquè els ciutadans i les ciutadanes puguin resoldre els dubtes que els pugin sorgir a l’hora de separar correctament els residus. Cal tenir en compte que també hi ha altres residus que cal separar selectivament i que no han d’anar al contenidor gris sinó a la deixalleria, com ara l’oli de cuina usat, els residus tèxtils, o molts altres objectes malmesos com ara mobles o joguines.

I entrant en el detall de la separació en origen, els residus orgànics tenen també un tractament ad hoc a la campanya, ja que fins al 40% dels residus d’una llar corresponen a la fracció orgànica i el Govern considera que, amb les xifres a la mà, encara hi ha moltes llars que no fan una separació d’aquests tipus de residus que és la que té més impacte a nivell de gasos d’efecte hivernacle en el medi ambient.

Cal fer una correcta separació dels residus orgànics | GENERALITAT DE CATALUNYA

De fet, les institucions europees donen molta importància a la gestió de residus i a la bona separació en origen com un element clau de la lluita contra el canvi climàtic. I és que el càlcul el 5% dels gasos d’efecte hivernacle que generem a Catalunya provenen dels nostres residus. Per això un bon i ràpid tractament és primordial en l’estratègia del Govern català en la lluita contra canvi climàtic.

La campanya també aborda altres conceptes clau com els nous sistemes de recollida –tant el port a porta com els sistemes amb contenidors tancats o intel·ligents­–, els residus tèxtils –que són un problema emergent a Catalunya al que s’ha de fer front– i la prevenció, la reutilització i l’economia circular com altres conceptes relacionats amb la gestió de residus i molt importants en la preservació del medi ambient.

El Govern no ha identificat un target concret d’aquesta campanya, ja que està dirigida a qualsevol persona, indiferentment de l’edat i el sexe. I és que la correcta gestió dels nostres residus i la lluita contra el canvi climàtic és cosa de tots i de totes.

Per a més informació, consulteu el web residuonvas.cat

Edicions locals