Assegurances: quan la protecció no arriba

Col·lectiu Ronda

Contingut patrocinat, Aparador

Assegurances: quan la protecció no arriba
Assegurances: quan la protecció no arriba

Les assegurances estan presents a les nostres vides de forma quotidiana. Molts de nosaltres som titulars d’almenys una assegurança i la tipologia és ben àmplia: de vida, de la llar, de responsabilitat civil, de salut, del vehicle... Precisament, el fet que sigui un producte que la majoria de la gent percep amb la indiferència que atorga l’habitud, fa que poques vegades hi parem l’atenció merescuda. O el que és pitjor, que només hi parem esment quan ens trobem amb un problema relacionat, generalment, amb la negativa de la companyia asseguradora a complir amb les seves responsabilitats i respondre amb les cobertures suposadament contractades. I aquesta no és pas una situació estranya ni poc habitual.

Els contractes de les assegurances són complexes i, en molts casos, contenen clàusules que poden ser de difícil comprensió si no es tenen coneixements professionals sobre la matèria. Recentment, un estudi elaborat pel Consell de Mediadors d’Assegurances assenyalava que un percentatge molt significatiu de les pòlisses d’assegurances més habituals de totes, les que cobreixen el risc dels vehicles, resulten incomprensibles totalment si no es tenen coneixements de Dret a conseqüència dels tecnicismes i el llenguatge emprats en la seva redacció. I la situació no millora -ans al contrari, s’agreuja- si parlem d’altres tipologies d’assegurances.

Segons la legislació vigent, aquests contractes complexos no són diferents dels contractes que es fan servir, per exemple, per subscriure un producte bancari en el sentit que l'empresa comercialitzadora està obligada a garantir la transparència i la suficiència de la informació facilitada al seu client per tal de garantir que aquest té una plena comprensió d’allò que contracta. I això és especialment important quan ens referim a les clàusules que limiten l’abast de les cobertures que estem contractant.

De la mateixa forma que un contracte de préstec hipotecari pot ser considerat nul quan incorpora clàusules abusives (recorden el cas de les clàusules sòl?), els contractes d’assegurances també poden ser-ho. Especialment, quan la companyia imposa limitacions artificioses a la seva responsabilitat que poden haver passat inadvertides a la persona que la contracta i que pensa que està protegit front a una determinada contingència -un accident de circulació, una incapacitat, una avaria domèstica...- sense estar-ho.

Quan parlem de conflictes amb les asseguradores, la coneguda màxima que diu que «allò signat, signat està» no sempre és certa. Davant la negativa de les companyies a acceptar la seva responsabilitat i oferir els serveis o abonar les prestacions acordades, sempre és necessari revisar amb professionals de la seva confiança el contingut de la pòlissa, perquè aquesta podria no ajustar-se a la legalitat o la mateixa companyia utilitzar arguments que no són vàlids a l’hora de defugir i negar la seva responsabilitat. Malauradament, no és gens estrany que això succeeixi i cal conèixer quins són els nostres drets per poder defensar-los. I des de Col·lectiu Ronda tenim un equip de professionals que us poden ajudar.

Per a qualsevol consulta adreceu-vos a assegurances@cronda.coop

Carme Herranz
Advocada de Col·lectiu Ronda

Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

Edicions locals