La comunicació interna parteix de la cultura i l'ADN corporatiu

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

La comunicació interna parteix de la cultura i l'ADN corporatiu
La comunicació interna parteix de la cultura i l'ADN corporatiu

La gestió del capital humà a l'empresa ha canviat, ha evolucionat principalment amb la pandèmia i el teletreball, ajudada per la tecnologia. La comunicació ha esdevingut més virtual i el rol del lideratge es fonamenta a generar proximitat i comunicació amb els equips.

Els beneficis d'establir un pla de comunicació intern com a projecte a l'empresa tant petita com mitjana o gran són molts i, sens dubte, ajuda a fidelitzar i atraure el talent, mostrar interès i donar-li suport; per atraure talent hem de generar-lo internament i no només retenir-lo.

Beneficis d'un pla de comunicació intern:

· Ajuda a transmetre la identitat corporativa i els seus valors.

· Contribueix a generar un clima de confiança evitant els rumors, a més d'afavorir el coneixement de l'estat de l'empleat de primera mà.

· Els empleats coneixen els objectius de l'organització i com poden contribuir a la millora de la productivitat.

· Es comparteix la situació de l'empresa i els seus èxits, facilitant la participació de l'empleat.

· Facilita adaptar-se al canvi.

· Incrementa la motivació de l'empleat en donar-los valor a la feina i esforç.

· La creació i el desenvolupament de xarxes socials corporatives contribueix a la cultura digital de l'empresa.

Propostes per a una comunicació interna eficient:

· L'empresa ha de dissenyar un pla onboarding o manual de benvinguda per als nous empleats. Ajudarà a sentir-se còmodes al seu nou lloc i reduirà la inseguretat d'una nova feina.

· Utilitzar un format de comunicació atractiu, visual i explicat de manera senzilla i esquemàtica.

· Innovar en l'avaluació del rendiment. Fomentar l'autoavaluació de l'empleat, que valorin el seu exercici, que expressin la seva opinió, propostes de millora; tot això ajudarà a augmentar el compromís amb l'empresa.

· L’avaluació dels responsables d’un equip o departament. Els empleats poden mesurar les competències tècniques i les toves com la capacitat de lideratge, de comunicació, de gestió de l'equip, etc. En definitiva, comptar amb l’opinió dels empleats per desenvolupar la comunicació interna de l’empresa.

· Fomentar moments i llocs de trobada informals. Ajudarà a estrènyer llaços entre els empleats, afavorir l'intercanvi d'opinions i punts de vista. Proporcionar l'ambient per ser més comunicatius i potenciar el que siguin més resolutius amb les incidències que presenta la tasca professional de cada responsabilitat.

· Tenir mètriques adequades (tant qualitatives com quantitatives) per saber l'estat de la comunicació interna de l'empresa i com és percebuda per l'empleat.

A Helpoint sabem de la importància de la fidelització i desenvolupament de talent per a les organitzacions, per això, recomanem que s'implementi un pla de comunicació efectiu a cada organització acord amb els objectius empresarials. T'ajudem a millorar la teva comunicació interna.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

-------------------

La comunicación interna parte de la cultura y el ADN corporativo

La gestión del capital humano en la empresa ha cambiado, ha evolucionado principalmente con la pandemia y el teletrabajo, ayudada por la tecnología. La comunicación se ha vuelto más virtual y el rol del liderazgo se fundamenta en generar cercanía y comunicación con los equipos.

Los beneficios de establecer un plan de comunicación interna como proyecto en la empresa tanto pequeña como mediana o grande son muchos y, ayuda sin duda a fidelizar y atraer al talento, mostrar interés y darle soporte; para atraer talento tenemos que generarlo internamente y no solo retenerlo.

Beneficios de un plan de comunicación interno:

· Ayuda a transmitir la identidad corporativa y sus valores.

· Contribuye a generar un clima de confianza evitando los rumores además de favorecer el conocimiento del estado del empleado de primera mano.

· Los empleados conocen los objetivos de la organización y lo cómo pueden contribuir a la mejora de la productividad. 

· Se comparte la situación de la empresa y sus logros, facilitando la participación del empleado en los mismos.

· Facilita la adaptación al cambio.

· Incrementa la motivación del empleado al darles valor a su trabajo y esfuerzo.

· La creación y desarrollo de redes sociales corporativas contribuye a la cultura digital de la empresa.

Propuestas para una comunicación interna eficiente:

· La empresa debe diseñar un plan de onboarding o manual de bienvenida para los nuevos empleados. Ayudará a sentirse cómodos en su nuevo puesto y reducirá la inseguridad de un nuevo empleo.

· Utilizar un formato de comunicación atractivo, visual y explicado de forma sencilla y esquemática.

· Innovar en la evaluación del rendimiento. Fomentar la autoevaluación del empleado, que valoren su desempeño, que expresen su opinión, propuestas de mejora…todo ello ayudara a aumentar su compromiso con la empresa.

· La evaluación de los responsables de un equipo o departamento. Los empleados pueden medir las competencias técnicas y las blandas como su capacidad de liderazgo, de comunicación, de gestión del equipo, etc. En definitiva, contar con la opinión de los empleados para desarrollar la comunicación interna de la empresa.

· Fomentar momentos y lugares de encuentro informales. Ayudará a estrechar lazos entre los empleados, favorecer el intercambio de opiniones y puntos de vista. Proporcionar el ambiente para ser más comunicativos y ello potenciara el que sean más resolutivos con las incidencias que presenta la tarea profesional de cada responsabilidad.

· Tener métricas adecuadas (tanto cualitativas como cuantitativas) para saber el estado de la comunicación interna de la empresa y como es percibida por el empleado.En Helpoint conocemos la importancia de la fidelización y desarrollo de talento para las organizaciones, por ello, recomendamos que se implemente un plan de comunicación efectivo en cada organización acode con los objetivos empresariales. Te ayudamos a mejorar tu comunicación interna.

Helpoint Serveis
Consultoría de Recursos Humanos
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horario: de lunes a viernes de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals