Previsible allau d’empreses en situació d’insolvència a partir del 30 de juny

Col·lectiu Ronda

Aparador

El dijous dia 30 de juny finalitza la moratòria concursal que va entrar en vigor el passat mes de març de 2020, en plena crisi sanitària i econòmica causada per la Covid-19.  I és molt probable que per a moltes empreses que durant aquest temps han experimentat greus dificultats i han vist severament afectada la seva activitat, la finalització d’aquesta moratòria suposi, ara sí, l’inici del camí vers la liquidació i el tancament, amb tots els perjudicis addicionals a la pèrdua del lloc de treball que això pot comportar pels integrants de la plantilla.

Dos mesos de termini

La Llei Concursal encara en vigor estableix que les empreses han de declarar-se en situació de concurs de creditors dins el termini de dos mesos a partir del moment de comprovar que no estan en situació de poder fer front a les seves obligacions de pagament o quan resulta evident que no podran fer-ho en un futur immediat. Aquest enunciat hauria d’estar acompanyat de tot tipus de matisos i puntualitzacions, doncs no per res la Llei Concursal és una de les normes tècnicament més complexes del nostre ordenament legislatiu. Però aquesta és la regla general i, en cas de no complir amb l’obligació de declarar-se en concurs quan es donen aquestes circumstàncies,  els administradors de l’empresa poden incórrer en tot tipus de responsabilitats, incloent-hi l’obligació de fer front als deutes de la societat amb el patrimoni propi.

Precisament, per tal d’evitar que moltes empreses que patien dificultats greus derivades del terratrèmol econòmic causat per la Covid-19 es veiessin en l’obligació de declarar-se en concurs malgrat tractat-se d’una situació que es considerava conjuntural i passatgera, es va aprovar la moratòria. Però el cert és que la llarga durada de la moratòria ha afavorit que siguin moltes les empreses que no han instat concurs de creditors malgrat és evident que ja han deixat de ser viables i no ho tornaran a ser mai.

Protegir els interessos de les plantilles i els creditors

És previsible que les empreses sostingudes de forma artificial per la moratòria no tinguin altre remei que declarar-se en situació de concurs. O el que és el mateix, posar-se sota control de l’administració concursal que haurà de ser qui vetlli per tal que la gestió de l’empresa s’orienti a intentar redreçar la seva trajectòria o, en la majoria de casos, acabar liquidant de forma ordenada la societat per satisfer de la millor forma possible les obligacions de pagament pendent.

Per a les persones que treballen en una empresa en situació de concurs és imprescindible obtenir assessorament de professionals experts en la matèria per patir els menors perjudicis econòmics i estar degudament representats en un procediment que pot ser llarg i complex i no veure vulnerats els seus drets. Perquè cal tenir present que malgrat els deutes de l’empresa amb la seva plantilla tenen la consideració de privilegiats i haurien d’estar especialment protegits, la realitat és que la Llei Concursal no sempre privilegia els treballadors i treballadores com hauria de fer-ho.

Col·lectiu Ronda

Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66

Mollet
Rambla Nova, 26, 1r 
Tel.: 93 593 33 46 · Fax: 93 570 33 44

www.cronda.coop

Edicions locals