Gestió de canvis amb el nou entorn de treball

Aparador

Gestió de canvis amb el nou entorn de treball
Gestió de canvis amb el nou entorn de treball

La crisi sanitària i econòmica per la Covid-19 ha modificat la forma de treballar de les empreses i també ha modificat les línies de negoci, essent una clara mostra de l’entorn VUCA en el qual ens trobem; ja que els canvis són: volàtils, incerts, complexos i ambigus.

Inicialment es va adaptar el teletreball sense un sistema organitzat i sense els recursos necessaris. Ara cal replantejar una nova visió empresarial i redefinir el mètode de treball, ja sigui per mantenir-se durant la desescalada, com amb previsió per possibles rebrots o bé per millorar corporativament.

La directiva de les empreses ha de realitzar un canvi en la gestió del negoci per dur a terme una transformació digital. Per una banda, ha de treballar l’adaptació digital dels processos a les noves tecnologies segons els llocs de treball.

I, per altra banda, ha de “transformar” les persones a les noves funcions i procediments per adaptar-los a la metodologia de treball segons el nou sistema digital. Aquestes accions aportaran major agilitat i eficàcia a les empreses per ser més competitives en el seu sector, alhora que permetran optimitzar costos implantant mesures i millores en la gestió dels recursos.

Per dur a terme la gestió del canvi en l’àmbit laboral cal tenir molt en compte tant la comunicació com l’escolta activa. El capital humà és la base de tota organització i la innovació s’ha de plantejar amb visió de futur. Les persones s’han d’orientar i se’ls ha d’oferir eines i recursos per facilitar-los l’obtenció de les competències professionals, com també se’ls ha de motivar perquè creixin a l’empresa aportant valor.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals